Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 20


20. اگر با تمام وجود و از صمیم قلب چیزی را از خـداوند بخواهید ، غیرممکن است که اجابت نشود .

[ شنبه 1389/07/3 ] [ 22:27 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 19


19. سرنوشت الهی چنین نیست که دوره کوتاه عمر خویش را با ناله و گریه سپری کرده و بگوئید چه وقت سپیده فرا خواهد رسید وقتی که سپیده سر زد بپرسید چه وقت این روز به پایان خواهد رسید ، خـداوند هرگز دوست ندارد که انسان در زندگی غمزده و تیره بخت به سر برد زیرا خـداوند در ضمیر او سعادت و شادمانی قرار داده و انسان به وقت شادی است که باید خـداوند را تجلیل و تسبیح کند .

[ جمعه 1389/07/2 ] [ 22:26 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 18


18. اعتقادات و باورهای غیر صحیح مانع رسیدن انسان به موفقیت می شوند ، پس به پیروزی اعتقاد و ایمان داشته باشید تا به وقوع بپیوندد ، زیرا به هرچه که عمیقا ایمان داشته باشید صد در صد به وقوع خواهد پیوست ، پس به پیروزی خود ایمان و اعتقاد داشته باشید .

[ جمعه 1389/07/2 ] [ 22:24 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 17


17. زندگی شما زائیده اندیشه شماست .

[ پنجشنبه 1389/07/1 ] [ 22:23 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 16


16. هر آنچه که ذهن انسان بتواند تصور کند در دنیای بیرون قابل اجرا و عملی می باشد و هیچ محدودیتی وجود ندارد ، بلکه محدودیت ها را خودمان خلق می کنیم .

[ پنجشنبه 1389/07/1 ] [ 22:21 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 15


15. با ایمان و اعتقاد است که معجزات رخ می دهند و رویاها به واقعیت می پیوندند . ایمان داشتن یعنی اینکه بدانید که وقایع شگفت انگیز در انتظار روی دادن هستند و همه امیدها و رویاها در دسترس قرار دارند .

[ چهارشنبه 1389/06/31 ] [ 23:20 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 14


14. با رویاسازی و فکر به آینده ، سرنوشت خود را بسازید .

[ چهارشنبه 1389/06/31 ] [ 23:19 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 13


13. در رویاهایتان به آنچه می خواهید باشید یا به دست آورید فکر کنید و برای خودتان تصویرسازی کنید تا ذهن و ضمیر ناخودآگاهتان تمام شرایط را برای به دست آوردن آنها برایتان مهیا کند .

[ چهارشنبه 1389/06/31 ] [ 23:18 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 12


12. اگر به خـداوند اعتقاد داشته باشید ، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید و اتفاق نیفتد .

[ چهارشنبه 1389/06/31 ] [ 22:16 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 11


11. دنیا پر از چیزهایی است که انسان باور نمی کند ، غیر ممکن ، ممکن است ، باور کنید .

[ چهارشنبه 1389/06/31 ] [ 22:13 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 9


9. این افکار آدمی است که زندگی را می سازد پس سعی کنید افکار خوب ، مثبت و سازنده داشته باشید .
[ دوشنبه 1389/05/18 ] [ 21:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 8


8. به پیروزی خود اطمینان داشته و اعتماد به نفستان را افزایش دهید .
[ دوشنبه 1389/05/18 ] [ 09:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 7


7. اعتقاد داشته باشید که خواستن توانستن است .
[ یکشنبه 1389/05/17 ] [ 21:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت - نکته 6


6. ایمان و اعتقاد داشته باشید که معجزات رخ می دهد و رویاها به واقعیت می پیوندند .
[ یکشنبه 1389/05/17 ] [ 09:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


:: کل صفحات : 2 ::

[ 1 ] [ 2 ]

[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080Just a Cool Fun آینده دانستنی شیمی فیزیک دکتر علی شریعتی دکتر شریعتی قدرت عمل سر شهادت Chemistry پیروزی یکصد و پنجاه درس زندگی علم اسرارآمیز پیامک 100 صد Just a Cool Fun! فردی موفق یکصد نکته اسرارآمیز موفق پیروز صرفا جهت لبخند :) حدیث نهج البلاغه یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت نکته اسراآمیز موفقیت نکته ترول! طنز! اس ام اس ایمان ترول مناجات No Offense برد موفقیت چگونه فردی موفق باشیم عارفانه شگفت انگیز پ ن پ راز زندگی اسرار چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ استاد مکارم شیرازی نکته اسرارآمیز Physics