Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! این چنین براى خود ذخیره كن

امیرمؤمنان، امام على (ع) فرمودند:

آنچه پیش از خود بفرستى براى تو ذخیره میشود و آنچه تأخیر بیندازى فایده اش تنها براى دیگران است (و مسؤولیتش متوجه تو است).


» شرح كوتاه :

جنون ثروت اندوزى در دنیاى امروز، بیش از هر وقت دیگر به چشم میخورد، بدون این كه حساب كنند هدف اصلى و فلسفه ثروت چیست؟
آنها كه دیوانه وار در فكر جمع ثروتند و حتى كمترین توجهى به طرق آن از نظر حلال و حرام و ظلم و عدالت ندارند، فكر نمیكنند ثروتهاى كلان را نه با خود میتوان برد، نه همۀ آن را میتوان خورد، جز بارى سنگین بر دوش صاحب آن نیست، جمع كردن و گذاشتن و رفتن، سپس تمام مسؤولیت هاى آن را به دوش كشیدن.


( نهج البلاغه )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:50 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! از خود راضى ها!

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:

كسى كه از خودش راضى باشد، افراد ناراضى از او بسیار خواهند بود.


» شرح كوتاه :

حبّ ذات و علاقه به خویشتن، اگر چه در حدود متعادل براى ادامۀ حیات لازم است، ولى اگر به حد افراط برسد، سر از «خودخواهى» در مى آورد.
   افرادى كه از خود راضى هستند، عیوب خود را نمیبینند، خود را وظیفه شناس، پاك، بدون عیب، جدى و فعال و دوست داشتنى و گل سر سبد اجتماع میبینند، و به همین دلیل توقع فراوان بى دلیلى از مردم دارند، و همین موضوع سرچشمۀ سرازیر شدن سیل خشم مردم به سوى آنان میگردد.


( نهج البلاغه، كلمات قصار، كلمۀ 6 )
[ پنجشنبه 1392/12/29 ] [ 01:28 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! با چه كسى مشورت كنیم؟

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:

با افراد بخیل مشورت مكن كه تو را از خدمت به خلق خدا باز میدارند، و از تهیدستى میترسانند

و با افراد ترسو مشورت مكن كه ارادۀ تو را براى انجام كارهاى مهم تضعیف میكنند

و نیز اشخاص حریص را مشاور خود قرار مده كه ستمگرى را براى تو زینت میدهند!


» شرح كوتاه :

مشورت از دستورات مهم اسلامى است، ولى به همان اندازه كه مشورت با افراد ارزنده، به پیشرفت برنامه هاى صحیح كمك میكند، مشورت با افرادى كه نقاط ضعف روشنى دارند، زیان بخش است، و نتیجۀ معكوس میبخشد. به همین دلیل امام علی (علیه السلام) مؤكداً توصیه میفرمایند از انتخاب سه دسته به عنوان مشاور مخصوصاً در امور مهم اجتماعى خوددارى شود:
   بخیلان، ترسوها، حریص ها،
یكى دست انسان را میگیرد تا بذل و بخشش از مواهب خداداد نكند،
و دیگرى ارادۀ او را سست میكند،
و سوّمى انسان را براى حرص و ولع بیشتر، تشویق به تجاوز به حقوق دیگران مینماید.


( نهج البلاغه، نامۀ 53 )
[ چهارشنبه 1392/12/28 ] [ 21:45 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! نه چاپلوسى نه حسد

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) فرمودند:

مدح و تعریف بیش از استحقاق و شایستگى، تملق است

و كمتر از استحقاق، یا ناتوانى در بیان است یا حسد.


» شرح كوتاه :

شك نیست كه باید از افراد شایسته و صفات و اعمال نیكشان تقدیر و تمجید كرد و آنها را در راهى كه در پیش گرفته اند تشویق و دلگرم نمود، ولى باید این كار درست به اندازۀ استحقاق افراد باشد وگرنه نتیجه هاى منفى و زیانبخشى به وجود مى آورد، اگر بیش از اندازۀ شایستگى باشد، تملق و چاپلوسى است كه هم شخصیت گوینده را در هم میشكند و هم طرف را گرفتار عُجب و خودبینى میكند، و اگر كمتر از شایستگى باشد، هم نیكان را دلسرد میسازد و هم نشانۀ حسد یا عجز گوینده است.


( نهج البلاغه، كلمات قصار )
[ چهارشنبه 1392/12/28 ] [ 16:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! نشانه هاى ستمگر

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:

ستمگر سه نشانه دارد:

به آنها كه بالاتر از او هستند با مخالفت و نافرمانى ستم میكند،

و نسبت به آنها كه زیر دست او قرار دارند از طریق قهر و غلبه ستم مینماید،

و با ستمگران همكارى دارد.


» شرح كوتاه :

آن كس كه روح ستمگرى بر فكرش غلبه كند و تحت نفوذ این روحیۀ پلید قرار گیرد، در هر مورد به شكلى خودنمایى مینماید:
از انجام وظایف خود در برابر آنها كه پذیرش فرمان آنها لازم است سرپیچى میكند، و در برابر زیردستان به قهر و غلبه و زور و قلدرى متوسل میشود، و دوستان و هم ردیفان و همكاران خود را از میان ستمگران انتخاب مینماید، او در هر حال ستمگر است ولى در هر مورد به شكل مناسب آن مورد در مى آید.


( نهج البلاغه، كلمات قصار )
[ چهارشنبه 1392/12/28 ] [ 15:46 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! هم ردیف شهیدان

امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) فرمودند:

آن كس كه در راه خدا جهاد كند و شربت شهادت بنوشد، بلند مقام تر از آن كس نیست كه توانایى بر گناه داشته باشد و دامن خود را آلوده نكند.


» شرح كوتاه :

از نظر منطق اسلام، بزرگ ترین جهاد، جهاد با هوس هاى سركش مخصوصاً در محیط هاى آلوده است،
حتى جهاد با دشمن، آنگاه نتیجه بخش خواهد بود كه با اخلاص و اتحاد و نیّت پاك و دور از خود خواهى و اغراض شخصى صورت گیرد و اینها جز با پرورش اخلاقى كافى و جهاد با نفس ممكن نیست.
به همین دلیل، على (علیه السلام) میفرماید آنها كه در میدان جهاد با هوا و هوس پیروز میگردند و در محیط هاى آلوده دامان خود را پاك نگه میدارند، كمتر از مجاهدان شهید در راه خدا نیستند، حتى در دنبال این حدیث در نهج البلاغه میخوانیم این گونه افراد در ردیف فرشتگان آسمانى هستند.


( نقل از نهج البلاغه، كلمات قصار )
[ چهارشنبه 1392/12/28 ] [ 09:18 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! سخن و سكوت

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) فرمودند:

نه سكوت دانشمند سودى دارد و نه سخن گفتن جاهل.


» شرح كوتاه :

خداوند از آنها كه میدانند و آگاهى دارند، پیمان گرفته كه در برابر انحراف ها، كج روى ها، ستم ها و حق كشى ها، و سمپاشى هاى دشمنان سكوت نكنند و با منطق و بیان گرم و مستدل خود نور هدایت و حق و عدالت در دل ها بپاشند (و هركس نسبت به آنچه میداند هر قدر كم باشد دانشمند است و مسؤول) همان طور كه افرادى كه از مسائل آگاهى كافى ندارند، نباید با دخالت نارواى خود مردم را به گمراهى بكشانند، آن «سكوت» و این «سخن» هر دو بدبختى زاست.


( نهج البلاغه، كلمات قصار )
[ چهارشنبه 1392/12/28 ] [ 08:27 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! پند

امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) فرمودند:

از پیشینیان خود پند و عبرت بگیرید قبل از آن كه آیندگان از زندگى و سرنوشت شما عبرت گیرند.


» شرح كوتاه :

تاریخ پر است از درس هاى عبرت، پر است از پندها و موعظه ها، سرانجام مظالم، ستم ها، اختلافات و پراكندگى ها، ركودها و تحجّرها، بى خبرى ها از وضع محیط و زمان، همه در آیینۀ تاریخ منعكس است. اما على (علیه السلام)، آن ابرمرد تاریخ بشریت به ما هشدار میدهد كه شما از وضع زندگى و سرنوشت گذشتگان پند و عبرت گیرید و نگذارید سرنوشت زشت و شوم شما درس عبرتى براى آیندگان گردد، این دریاى خروشان زمان همه را با خود میبرد، خوشبخت جمعیّتى كه به گذشته آن مینگرند و سعادت و نیكبختى خویش را بر امواج آینده ترسیم میكنند.


( نهج البلاغه، از خطبۀ 31 )
[ چهارشنبه 1392/12/28 ] [ 08:10 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080یکصد برد یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت پیامک Just a Cool Fun! سر استاد مکارم شیرازی دانستنی شگفت انگیز پ ن پ 100 اس ام اس دکتر شریعتی No Offense موفق نکته اسراآمیز موفقیت دکتر علی شریعتی زندگی عارفانه چگونه فردی موفق باشیم Just a Cool Fun راز Chemistry شهادت فردی موفق نکته اسرارآمیز پیروزی اسرارآمیز حدیث صد ایمان اسرار Physics ترول! ترول موفقیت شیمی فیزیک نکته اسرارآمیز علم طنز! قدرت عمل صرفا جهت لبخند :) نکته چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ آینده مناجات نهج البلاغه یکصد و پنجاه درس زندگی پیروز


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic