Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! ٦ رمز موفقیت از نگاه امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع)
پله های موفقیت١. داشتن هدف

داشتن هدف در زندگی از لوازم اصلی حیات سعادتمندانه و معنادار است.
انسان زمانی امنیت خاطر و آرامش دارد که افق روشنی برای آینده خود ترسیم کند و با انگیزه و رضایت درونی برای رسیدن به آنچه در آن افق مد نظر دارد، تلاش نماید.
بدترین حالت برای آدمی، زمانی است که احساس سرگردانی کند و بلاتکلیف بماند.
هم چنان که همه مخلوقات از بزرگترین آنها گرفته تا کوچکترین موجودات، بر پایه هدفی خلق شده اند، انسان هم -که اعجوبه خلقت است- در این چرخه هستی بدون هدف نیست.
امام علی (ع) فرموده اند: «کسی بدون هدف و بیهوده آفریده نشده است.» 1
هیچ انسانی  بدون هدف خلق نشده، کارها و اعمالش باید بر پایه هدفی صورت بگیرد.
در این عمر کوتاه زندگی، رسیدن به همه اهداف و آرزوها ممکن نیست، بنابراین باید هدفی را که ارزشمندتر است انتخاب نمود.
اگر اهداف متفاوت و متعدد دنبال شود، نتیجه ای جز شکست و ناکامی نخواهد داشت.
حضرت (ع) فرمودند: «کسی که به کارهای مختلف بپردازد، نقشه ها [و پیش بینی هایش] به جایی نمیرسد.» 2
و اگر بجایی هم رسید مسائل مهمتر را ضایع خواهد کرد،
چنان که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «کسی که به امور غیر مهم بپردازد، مسائل مهم تر را ضایع میسازد.» 3
کسی که دنبال موفقیت در کارهاست باید در ابتدای امر، هدف خود را مشخص کند و بعد از اینکه مهمترین هدف را شناسایی کرد، با تمام توان جهت رسیدن به آن تلاش نماید؛ چرا که موفقیت انسان در کارهایی است که فکر و اندیشه را در همان کار بکار میگیرد.
امام علی (ع) فرمودند: «فکر تو وسعتی که همه امور را فرا بگیرد ندارد، پس آن را برای امور مهم فارغ بگذار.» 4
البته به این نکته نیز باید توجه کرد که انسان برای رسیدن به هدف مجاز نیست از هر وسیله ای استفاده کند. به دیگر سخن، هیچ وقت هدف، وسیله را توجیه نمیکند.
حضرت (ع) در این زمینه فرمودند: «کسی که گناه به وسیله او پیروز شود، پیروز نیست و کسی که با بدی غلبه کند، شکست خورده است.» 5٢. داشتن همت

یکی از نیروهای نهفته در وجود انسان، قوه اراده است که اگر به پرورش و تقویت آن پرداخته شود، بسیاری از مشکلات روحی و جسمی را میتوان درمان نمود.
داشتن اراده ای قوی و همتی عالی، از نشانه های مؤمن است.
حضرت امیر (ع)، قدر هر انسانی را به اندازه همتش میداند و میفرماید: «قیمت و ارزش آدمی به قدر همت اوست.» 7

همت بلنـد دار کـه مـردان روزگار               از همت بلند به جایی رسیده اند

   همت بلند دار که نزد خدا و خلق               باشد بـه قــدر همت تو اعتبار تو 8

از نکات قابل توجه در این بحث این است که بلند همتی با تن پروری سازگار نیست!
طالب موفقیت باید خود را از تن پروری به دور کند و با تمام توان خود، به تلاش و کوشش بپردازد.
امام علی (ع) میفرمایند: «پس کمربندها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید که به دست آوردن ارزشهای والا با خوشگذرانی میسر نیست.» 9
همچنین باید از همراهی با انسانهای دون همت و بدون پشتکار پرهیز کرد و بر آنها تکیه نزد.
آن حضرت (ع) توصیه کردند: «بر آنکس که پشت کار ندارد تکیه مکن.» 10

آفت دونان به عالی همتان هم می رسد          دایما از کج نهادن پای سر دارد خطر 11٣. داشتن دوست خوب

خداوند، انسان را موجودی نیازمند به غیر خلق کرده است، یعنی جامعه انسانها طوری است که هر کسی به دیگری محتاج است.
در این میان نقش گروه همسالان و بخصوص دوستان حساس و خطیر است.
درباره نقش دوستان همین نکته کافی است که شخصیت هر انسان را در اجتماع با دوستان او میسنجند.
همچنان که حضرت علی (ع) فرمودند: «هر کس را از آن که دوست اوست، میشناسند.» 12

تا توانـی می گریز از یار بـد       یار بـد بــدتـر بود از مار بد

مار بد تنها تو را بر جان زند       یار بــد بر جان و بر ایمان زند

امام علی (ع) فرمودند: «شایسته نیست که یک انسان مسلمان با فرد فاجر [و تبهکار] رابطه برادرانه برقرار کند؛ زیرا او عمل و رفتار خود را برایش زینت میدهد و دوست دارد که او هم به مانند خودش شود و او را نه در امر دنیا و نه در امر آخرتش یاری نمیکند و رفت و آمدش برای او ننگ است.» 13٤. استفاده از تجربه ها

موفقیت
یکی دیگر از عوامل موفقیت، استفاده از تجربیات است. آنهایی که خود را بی نیاز از تجربه میدانند، به مقصد نخواهند رسید.
چنان که حضرت امیر (ع) فرمودند: «کسی که خود را از تجربه ها بی نیاز بداند، سرانجام [امور] را نخواهد دید.» 14
کسی که دنبال هدفی عالی است و برای رسیدن به آن باید از گردنه های پر پیچ و خم عبور کند تا بر مشکلات پیروز شود، باید بداند که در این راه نیازمند تجربه است.
امیر مؤمنان علی (ع) فرمودند: «هر امر مشکلی [که کمک لازم دارد] به داشتن تجربه ها نیازمند است.» 15
همچنین آن حضرت (ع) فرمودند: «حفظ تجربه بخشی از موفقیت است.» 16
معمولا کسانی که در پی اهداف عالی هستند، دشمنانی فرصت طلب نیز دارند که در حال مکر و نیرنگ اند. استفاده از تجربه یکی از راههای شناخت فریب و نیرنگ است.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان          تا سیه روی شود هر که در او غش باشد 17

امام علی (ع) فرمودند: «آن کس که کارها را تجربه نکند، نیرنگ میخورد.» 18
همچنین فرمودند: «کسی را که خداوند بوسیله گرفتاری ها و تجربه ها سود نرساند، از هیچ گونه موعظه ای بهره مند نخواهد شد.» 19


٥. مشورت

شور و مشورت با صاحبان اندیشه های پاک و همت های عالی، مسیر انسان را در رسیدن به اهداف عالی هموار میسازد.
اشرف مخلوقات، حضرت نبی اکرم (ص) -که عصاره خلقت بود- به همان اندازه که دیگران را به مشورت کردن دعوت میفرمودند، خود نیز سعی وافر داشتند تا در کارها مشورت نمایند، چنان که در جریان جنگ خندق چنین نمودند.
هر کسی برای انجام کارهای مهم نیازمند پشتوانه ای قوی است تا در بحرانها کمک و یار و مدد کار او باشد. مشورت یکی از پشتوانه های بزرگ مردان الهی است.
حضرت علی (ع) فرمودند: «پشتوانه ای همچون مشورت نیست.» 20

مشورت در کارها واجب شود           تا پشیمانی در آخر کم شود 21

از فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه استفاده میشود کسانی که دارای استبداد رأی هستند و عقیده خود را برترین میدانند، در معرض خطری عظیم هستند.
حضرت (ع) فرمود: «مشورت نمودن چشمه هدایت است و کسی که [به خاطر رای شخصی] خود را مستغنی از دیگران بداند، خویشتن را به خطر می افکند.» 22
همچنین میفرمایند: «کسی که در رأی خویش مستبد باشد، هلاک میشود و کسی که با مردان مشورت نماید، در عقلهای آنان شریک خواهد شد.» 23
ترک مشورت در مسائل معنوی و مادی، شکست های جبران ناپذیری به بار می آورد و در مقابل، مشورت با مردان خودساخته و صالح و صاحبان افکار عالی، انسان را در شناخت موارد خطا و اشتباه کمک میکند و از مواجهه با خطا مصونیت میبخشد.
پرچمدار هدایتگران، مولا علی (ع) فرمودند: «کسی که از افکار [دیگران] استقبال کند، موارد خطا را میشناسد.» 24
با چه کسانی مشورت کنیم؟
لازم است فردی طرف مشورت قرار گیرد که علاوه بر فهم و خرد و آگاهی نسبت به امر مشاوره، بتوان از مشورت با او بهره مند شد، به دیگر سخن به فرمایش حضرت علی (ع) باید با کسی مشورت کرد که عقل او را بپذیرد: «با کسی که عقلت او را تصدیق نمیکند مشورت نکن.» 25

مشورتبرای رسیدن به اهداف و دوری از حسرت و پشیمانی لازم است انسان با افراد نصیحت گر، عالم و صاحب تجربه مشورت کند.
امام علی (ع) میفرمایند: «مخالفت با شخص نصیحتگری که مهربان و عالم و صاحب تجربه است، موجب حسرت میشود و پشیمانی را به دنبال دارد.» 26
همچنین آن حضرت (ع) فرمودند: «برترین کسی که با او به مشورت مینشینی، کسی است که تجربه ها اندوخته است.» 27
امام (ع) در توصیه خویش به فرماندار بصره، او را از مشورت با چند گروه برحذر میدارد: «بخیل را در مشورت خود دخالت نده که تو را از بخشش [و نیکوکاری] بازمیدارد و به تو وعده تنگدستی میدهد. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در [انجام] کارها [روحیه] تو را سست میکند و حریص را [در مشورت کردن دخالت نده] که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت میدهد. همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است.» 28٦. نظم و برنامه ریزی

اولیای بزرگ اسلام، رعایت نظم و برنامه ریزی در کارها را از جمله مهمترین مسائل در زندگی انسان شمرده، آن را مورد تأکید قرار داده اند.
حضرت علی (ع) در ضمن وصیت خود، خطاب به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) میفرمایند: «شما و همه فرزندانم و هر کس که نامه ام به او میرسد را به ترس از خدا و نظم در کارهایتان سفارش میکنم.» 29
برای هر انسانی شایسته است در همه کارهای زندگی برنامه منظمی داشته باشد تا بتواند از عمر خویش بهترین بهره را ببرد.
یکی از نشانه های نظم این است که انسان اوقات شبانه روز را بر نیازمندیهای خویش تقسیم کند و زیربنای زندگی را که نظم است، محکمتر سازد و از بی نظمی که ضایع کننده عمر و بر باد دهنده استعدادهاست، دوری کند.
حضرت امیر (ع) در این باره میفرمایند: «برای مؤمن [در شبانه روز] سه ساعت [و زمان] وجود دارد، زمانی که در آن با پروردگار خویش مناجات میکند و زمانی که هزینه زندگی را تامین میکند و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایه زیبایی آن است. خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز شاخص باشد، تامین زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا [به دست آوردن] لذتهای حلال.» 30
نظم و برنامه، سامان دهنده زندگی و وسیله ای برتر برای رسیدن به اهداف بزرگ است.
با برنامه ریزی صحیح در زندگی میتوان ساعات عمر را پربار و از اتلاف عمر جلوگیری کرد.
بهره گیری از زندگی، یکی از میوه های نظم و برنامه ریزی است.
یکی از شاگردان حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) میگوید: «نظم دقیق در زندگی از ویژگیهای معروف امام است. به راستی عجیب بود که حتی برای مطالعه و قرائت قرآن و کارهای مستحب و حتی زیارتها و دعاهایی که در وقت خاص هم وارد نشده بود، وقت خاص را تنظیم کرده بودند و هر کاری را بر طبق همان زمان بندی و تنظیم خاص انجام میدادند، بطوری که برای هر کس که مدتی با ایشان مانوس و معاشر میشد، مشخص بود که در چه ساعتی، مشغول چه کاری و انجام چه عملند، اگر چه در حضور ایشان نباشد و فرسنگها از محضرشان دور و جدا باشد.» 31
ثمره این نظم دقیق را در زندگی امام امت مشاهده کرده ایم.
امام علی (ع) با توجه به تاثیر نظم در نتیجه بخشی کارها، بر انجام امور روزانه در وقت خود به مالک اشتر سفارش میفرماید که: «کار هر روز را در همان روز انجام ده [و آن را به روز بعد موکول مکن]؛ زیرا برای هر روز کار خاصی است [که مجال انجام عقب افتادگیها را نمیدهد].» 32


منبع : پایگاه حوزه & تبیان
[ چهارشنبه 1392/12/21 ] [ 21:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! دوری از تنبلی


12. دوری کردن از تنبلی

به شدّت با تنبلی حتّی در کارهای جزئی نیز خودداری کنید ،
چرا که تنبلی در همین کارهای جزئی به تنبلی در کار های اصلی و مهم منتهی می گردد .
تنبلی بدترین آفـت برای موفقیت هر کسی در هر کاری است .

روایت شده که : « آفت کار ، تنبلی است. »

[ دوشنبه 1389/12/23 ] [ 23:23 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! ارزیابی دقیق پیشرفت ها


8. ارزیابی دقیق پیشرفت ها

پیشرفت های خود را هر چند وقت یکبار مورد ارزیابی دقیق قرار دهید تا مطمئن شوید که در مسیر از قبل تعیین شده در حال حرکت هستید .
اگـر این گونه نبود باید عواملی که باعث عدم موفقیت یا عدم موفقیت کامل شما شده است را بررسی کنید و آنها را برطرف کرده و شرایط بهتری را برای خود فراهم نمـایید و اگر لازم بود ،
در خودِ اهداف یا راه های رسیدن به آنها تجدید نظر کرده و راه های بهتری را انتخاب کنید .


[ یکشنبه 1389/12/22 ] [ 23:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 99


99. تمام مراحل موفقیت در درون شماست،

به آن اعتماد و ایمان داشته باشید
.
[ یکشنبه 1389/10/26 ] [ 23:04 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 93


93. خودتان را کمی تشویق کنید .
برای جبران خطاهای گذشته و انجام درست کارها ،
تشویق معجزه میکند .

اگر موفقیتی هرچند کوچک کسب کردید ،
برای خودتان جایزه ای در نظر بگیرید .
مثلا خرید یک کارت پستال یا یک شاخه گل برای خودتان
بی اندازه مؤثر است .

این کار به اعتماد به نفس شما اضافه خواهد کرد .

[ یکشنبه 1389/10/26 ] [ 22:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 88


88. موانع واقعی از تلاش علیه خودتان ناشی میشود و نتیجه چنین نبردی شما را محکوم به خستگی دائم خواهد کرد .
چیزی که در حال حاضر مهم است هدفی است که به سوی آن در حرکت هستید و نه موقعیت فعلی که در آن قرار دارید .
اگر احساس خستگی میکنید باید در صدد تغییر خودتان باشید نه وضعیت موجود .


[ یکشنبه 1389/10/26 ] [ 21:43 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 87


87. کسی که نتواند بر ترس غلبه کند ، هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است .
یکی از دلایل وقت گذرانی ترس و نگرانی است ؛
ترس از شکست ، انتقاد ، اشتباه کردن و مردود شدن .

تلاش کنید تا با روشهای گوناگون وقت گذرانی را کم کنید و به راه های متفاوت بیندیشید .

[ یکشنبه 1389/10/26 ] [ 21:33 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 86


86. اگر باور داشته باشید که میتوانید ، حتما میتوانید .
بگذارید تلاش شما و دستاوردهای حاصل از آن باعث شود که دیگران از شما به عنوان موجودی برتر و انسانی شاخص یاد نمایند .
[ یکشنبه 1389/10/26 ] [ 21:27 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 85


85. اکثر انسانها تمایل دارند که راه هموار و آسان و بی خطر را انتخاب کنند ، اما افراد موفق به ندرت از میان راحت طلبان برخاسته اند .
از دلایلی که همه در زندگی به موفقیت های بزرگ نمی رسند آن است که معمولا موفقیت چهره خود را پشت کار سخت پنهان میکند .
رسیدن به اهداف همیشه از طریق استقامت و پشتکار میسر است و نقطه شروع هر موفقیتی ،
داشتن هدف مشخص و تلاش و پشتکار است .


[ پنجشنبه 1389/10/23 ] [ 11:01 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 84


84. هرچه موانع و مشکلات سخت تر و جدی تر باشند ، لذت تلاش و پیروزی بیشتر است .
نگرانی ها را از خود دور کنید و آنها را بنویسید .
حتما تعجب میکنید که میبینید با همین کار کوچک نگرانی هایتان رفع می شود .
پس از یادداشت مشکلات خود باید احتمال وقوع آنها را بازنگری کنید .


[ پنجشنبه 1389/10/23 ] [ 10:10 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 83


83. تا متحمل سختی نشوید ، موفقیت حاصل نخواهد شد
و موفقیت بدون زحمت به هیچ کس روی نخواهد آورد .


[ پنجشنبه 1389/10/23 ] [ 09:57 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 82


82. در بعضی کارها قدرت ریسک کردن داشته باشید .
اما قبل از هرچیز ابتدا خسارت احتمالی آن را تخمین بزنید ، به این صورت که اگر این کار را انجام دهید چه چیزی بدست خواهید آورد یا چه چیزی از دست خواهید داد و یا با انجام ندادن این کار چه چیزی عایدتان میشود .
[ پنجشنبه 1389/10/23 ] [ 08:53 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 81


81. از شکست نهراسید ؛
چون همیشه شما را عقب نگه میدارد و باعث میشود که همیشه محتاط باشید و در مواقعی که لازم است نتوانید ریسک کنید .


[ چهارشنبه 1389/10/22 ] [ 20:52 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 79


79. پیروزی متعلق به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارند .

[ سه شنبه 1389/10/21 ] [ 23:23 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یکصد نکتۀ اسرار آمیز موفقیت : نکتۀ 78


78. پذیرفتن خطر را بیاموزید .
هیچ فردی همواره کارش را به نحو احسن انجام نمیدهد و همواره با خطرات کوچک و بزرگی روبرو خواهد شد . ترس بزرگترین چیزی است که انسان را از موفقیت باز میدارد .
[ سه شنبه 1389/10/21 ] [ 22:46 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


:: کل صفحات : 6 ::

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080یکصد علم راز یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت 100 پیامک صرفا جهت لبخند :) حدیث نکته اسرارآمیز پیروزی شیمی پ ن پ چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ صد اس ام اس طنز! Chemistry شگفت انگیز یکصد و پنجاه درس زندگی دانستنی No Offense نهج البلاغه پیروز زندگی اسرار موفقیت عارفانه استاد مکارم شیرازی Physics مناجات شهادت آینده سر اسرارآمیز برد فیزیک نکته Just a Cool Fun! دکتر شریعتی ایمان چگونه فردی موفق باشیم نکته اسرارآمیز ترول! فردی موفق Just a Cool Fun نکته اسراآمیز موفقیت موفق ترول قدرت عمل دکتر علی شریعتی