Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : نور


سرعتـ نور تقریبا ٣٠٠٠٠٠ کیلومتر (١٨٦٢٨٢ مایل) در ثانیه استـ .

جسمی که با سرعت نور حرکت کنه، میتونه در مدت ١ ثانیه
، ٨ بار دور زمین بچرخه!
وقتی که نور خورشید به زمین میرسه یا هنگامی که یه چراغ روشن میشه
، نور به صورت امواجِ مداومِ انرژی جریان پیدا میکنه.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Refraction-with-soda-straw.jpg/211px-Refraction-with-soda-straw.jpg

اگه یه قاشقی توی یه لیوان آب باشه
، از زاویۀ کنار (پهلو قاشق در محل تلاقی آب و هوا به صورت خم شده مشاهده میشه، البته قاشقه خم نشده ها!
ولی چرا قاشق خم شده به نظر می رسد؟
امواج نوری که در هوا حرکت میکنه
، به دلیل برخورد با آب، از سرعت حرکتش کاسته میشه و در نتیجه، امواج خم میشن. زمانی که نور میشکنه یا خم میشه، خطای دید و خم شدن قاشق به وجود میاد.


Photo: Rainbow spotlighting a car

نور سفید از هفت رنگ رنگین کمان تشکیل شده
.
اگه هفت رنگ نور یعنی قرمز
، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش با هم مخلوط بشه، نور سفید پدید میاد.
این 7 نور رنگین
، حرکت موجی دارن.
وقتی که امواج نور سفید
، با جسمی مثل قطره بارون یا منشور برخورد میکنن، امواجِ نورهای رنگی اون با زاوی های مختلف خم میشن و رنگین کمونو پدید میارن.

تذکر
: خواهشا هیچوقت مستقیما به خورشید نگاه نکنین.
[ پنجشنبه 1391/06/30 ] [ 11:47 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : صوت


سرعتـ صوتـ در هوا ، تقریبا ۳۴۳ متر در ثانیه استـ .صداها بر اثر ارتعاش به وجود میان
.
وقنی یه نفر صحبت میکنه
، طنابهای صوتی اون فرد مرتعش میشن.
اگه دست روی گلو قرار بگیره
، این ارتعاش حس خواهد شد.
طنابهای صوتی
، مولکولهای پیرامون خودشونو به ارتعاش در میارن و مولکولهای هوای پیرامون طنابهای صوتی هم به نوبۀ خود، به مولکولهای دیگۀ هوا فشار وارد کرده و اونا رو مرتعش میکنن.
مولکولی سبب ارتعاش مولکول دیگه میشه و به این ترتیب امواج صوتی به وجود میان و به گوش مخاطب میرسه
.
گاهی امواج صوتی از سطوح سخت منعکس شده و پژواک ایجاد میشه
.
این امواج اگه با طول معینی در هوا حرکت کنن
، میتونن شیشه ای رو بشکنن!
این امواج حتی میتونن دیوار صوتی رو هم بشکنن که صدایی بسیار بلنده و آن هنگامی است که جسمی
، مثلا یه جت جنگی، با سرعتی بیش از سرعت صوت پرواز کنه.
(بیشتر هواپیماهای غیرنظامی، با سرعتی کمتر از ۳۴۳ متر در ثانیه حرکت میکنن تا دیوار صوتی شکسته نشه.)

امواج صوتی
، درون جامدات و مایعات هم متحرکن!
سرعت صوت در اجسام جامد
، سریعتر از سرعت اون در هواست؛ چون مولکولها در اجسام جامد متراکمترن.

سرعت صوت
:

در آب               
1402 متر در ثانیه
در آب دریا        
1522 متر در ثانیه
در آلومینیوم     
6420 متر در ثانیه

هرقدر مولکولهای جسم، متراکم تر و فشرده تر باشن، سرعت صوت در اونا بیشتره.
[ پنجشنبه 1391/06/30 ] [ 11:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : قانون سوم نیوتن


هر عملیـ ، عکسـ العملیـ دارد مساویـ و مخالفـ آنـ .

قانون سوم نیوتن خودشو به صورتهای مختلفی نشون میده
،
اما معمولاً به دو شکل بیان میشه
: شکل ضعیف و شکل قوی.
در شکل ضعیف تنها به این اکتفا میشه که نیروی واکنش
، قرینۀ نیروی کنش است، یعنی :

 \vec{F}_{1\to2} = -\vec{F}_{2\to1}

(شاخصهای پایین، معرف آن است که نیرو از جسم 1 به جسم 2 وارد میشود یا برعکس)

اما در شکل قوی
، علاوه بر این، فرض میشه که این نیروها در امتداد خط واصل میان دو ذره میباشند، یعنی :

\vec{F}_{1\to2} \propto (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)

وقتی که به توپ بیسبال ضربه وارد میشه
، چوب بیسبال به توپ فشار وارد کرده و اونو به جلو پرتاب میکنه. این کار، "عمل" نامیده میشه.
ولی توپ هم به چوب فشار وارد میکنه
، که این کار "عکس العمل" نامیده میشه.
به همین دلیله که هنگام زدن ضربه شدید به توپ
، تکان و ضربه ای در بازو و شانۀ ضربه زننده، احساس میشه.

بعضی از عملها و عکس العملها
، واضح نیستن.

مثلا
: یه بشقاب روی یه میز
؛
بشقاب به میز فشار وارد میکنه
، البته میز هم به بشقاب فشاری رو وارد میکنه که مساوی و مخالف فشار بشقابه.
عمل بشقاب
، فشار به طرف پایین و عکس العمل میز، فشار به سوی بالاست.
حالا اگه میز با نیرویی برابر
، به بشقاب وارد نکنه، احتمالا بشقاب درون میز فرو میره!

قانون سوم همیشه در طبیعت صادق نیست،
مثلاً در مورد نیروهای الکترومغناطیسی
، وقتی که اجسام موثر بر هم از یکدیگر بسیار دور باشن، و یا به تندی شتابدار بشن، و یا در مورد هر نیرویی که با سرعتهای معمولی از یک جسم به جسم دیگه منتقل بشه، صدق نمیکنه.
در مکانیک کلاسیک
، از بسط‌های قانون سوم استفاده کمی میشه و مشکلات اون تأثیر چندانی در مکانیک کلاسیک ندارن.
[ پنجشنبه 1391/06/30 ] [ 10:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : قانون دوم نیوتن


نیرو مساویـ استـ با جرمـ ضربـ در شتابـ .

قانون دوم نیوتن میگه
:

هر قدر نیروی وارد بر جسم بیشتر باشد
، سرعت آن جسم بیشتر است و هر چه جسم بزرگتر و سنگین تر باشد، نیروی بیشتری برای حرکت آن لازم است.

اگه توپی شوت بشه
، پا نیرویی به توپ وارد کرده و سبب حرکت اون شده.
وقتی که محکم تر شوت بشه
، نیروی بیشتری به کار گرفته شده، در نتیجه توپ هم سریعتر حرکت کرده.

قانون دوم نیوتن همچنین میگه
:

هر قدر جرم جسم بیشتر باشد
، نیروی بیشتری برای حرکت آن مورد نیاز است.

برای به حرکت درآوردن یه توپ فوتبال نسبت به یه توپ تنیس
(کوچکتر و سبکتر نیروی بیشتری لازمه،
یا درمورد بلند کردن اشیاء و یا
بلند کردن چندتا کتاب، نیروی بیشتری از بلند کردن یه بالش نیاز داره؛ جرم اون چندتا کتاب بیشتر از یه بالشه.

قانون دوم نیوتن
، در واقع رابطۀ شتاب با نیرویی که بر آن وارد میشه رو بیان میکنه.
شتاب جسمی به جرم m که نیروی F بر آن وارد میشه
، هم جهت و متناسب با نیروی وارد بر آن است و با جرم جسم نسبت عکس داره.

a = F/m

( یا همون نیرو = جرم × شتاب، یا به عبارتی F = ma )

F برآیند نیروهایی است که به علت اثر اجسام دیگه، روی جسم مورد نظر وارد میشه.
a شتاب آن و m جرم جسم است.

[ پنجشنبه 1391/06/30 ] [ 10:14 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : قانون اول نیوتن


اگر نیروییـ مانعـ حرکتـ جسمـ متحرکـ نشود ،
آنـ جسمـ همچنانـ به حرکتـ خود ادامه میـ دهد
.


آونگ


اولین قانون حرکت میگه
:

جسم در حال حرکت به حرکت مستقیم الخط خود با سرعت ثابت همچنان ادامه میدهد
، مگر آنکه نیرویی بر آن وارد شود.

تقریبا غیرممکن به نظر میرسه که جسمی
، مثلا یه توپ به بالا پرتاب بشه و بتونه همینجور به حرکت مستقیم الخط خودش ادامه بده، ولی چنین خواهد شد، البته اگه نیروهای دیگه ای توپ رو تحت تاثیر قرار ندن، مثلا نیروی جاذبه زمین که توپ رو به سمت پایین جذب میکنه، یا نیروی اصطکاکی که بر اثر تماس توپ با هوا به وجود میاد، حرکت اونو کند میکنه. یا اگه شخصی توپ رو در هوا بگیره، در اون صورت دستش به صورت نیرویی عمل میکنه که از حرکت توپ جلوگیری میکنه.

اگه فردی در اتوبوس در حال حرکتی وایساده باشه
، هم اون فرد و هم اون اتوبوس، با سرعت برابری مسیر رو طی میکنن، حالا اگه اتوبوسه بیاد و بزنه رو ترمز اون متوقف میشه و بدن اون فرد به جلو پرت میشه؛ چون میخواد به حرکت مستقیم الخط خودش ادامه بده. البته میشه با گرفتن دستگیره ای خود رو ثابت نگه داشت، در غیر این صورت احتمال پرتاب به بیرون از اتوبوس میاد وسط! از اینجا میشه به اهمیت کمربند ایمنی هم پی برد.

قانون اول نیوتن همچنین میگه
:

جسم در حال سکون همچنان ساکن باقی میماند
، مگر آنکه نیرویی بر آن وارد شود.

اگه اون اتوبوس وایساده باشه
، اون فرد و اتوبوس در حال سکون هستن.
هنگامی که اتوبوس حرکت میکنه
، بدن فرد میخواد در حال سکون باقی بمونه، به همین دلیله که یکباره به عقب صندلی پرت میشه، البته اگه اتوبوس یکباره و با شتاب حرکت کنه. در این حالت، در واقع صندلی اتوبوس به طرف پشت فرد حرکت میکنه و بدن فرد سعی میکنه همچنان بر جای خود باقی بمونه.


GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
مختصری از زندگینامه آیزاک نیوتن
(Isaac Newton)
1642-1727

سِر آیزاک نیوتن
، دانشمند نامدار ، واسه حرکت سه قانون رو مطرح کرد حرکاتو توضیح میداد.
نیوتن در انگلستان زاده شد و همونجا هم زیست
!
در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و پس از فارغ التحصیل شدن
، کتابایی درمورد ماهیت رنگ و نور نوشت.
نیوتن همچنین حساب انتگرال و دیفرانسیل
(حساب جامعه و فاضله) رو بنا نهاد.
در سال
1705، ملکه آن (Anne)، او را ملقب به شوالیه (سلحشور) نمود.
وی نخستین داشمندی بود که لقب شوالیه گرفته بود
.
[ چهارشنبه 1391/06/29 ] [ 17:17 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : اصطکاک


اصطکاکـ ، نیرویـ کاستنـ سرعتـ استـ .

اصطکاک نیروییه که خلاف حرکت عمل میکنه!

اندازه گیری اصطکاک استاتیک (ایستا)

N نیروی عمودی تکیه‌گاه و μ ضریب اصطکاکه.

ضریب اصطکاک میتونه بیشتر از ۱ هم باشه ولی اغلب μ < ۱

وقتی که یه دوچرخه سوار
، در حال روندن دوچرخه اش، ترمز میگیره، عمل اصطکاک دوچرخه رو نگه میداره.

ترمزها روی چرخ
(طوقه چرخ) کشیده میشن و اصطکاک به وجود میارن و چرخا رو از حرکت باز میدارن!

کم شدن سرعت یه جسم
، بستگی به مقدار اصطکاکی داره که بر اون جسم وارد میشه.

مثلا
: هنگام سورتمه سواری در یه علف زار اونم توی تابستون

بین سورتمه و علفها اصطکاک بسیاری به وجود میاد و احتمالا علفها مانع سُر خوردن میشن
.

ولی اگه تپه از برف یا یخ پوشیده شده باشه
،

بین سورتمه و برف اصطکاک کمی وجود داره و لیز خوردن از اونجا بیشتر و راحت تر خواهد بود
.
[ چهارشنبه 1391/06/29 ] [ 17:17 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : قطب نما


در قطبـ نما به سببـ نیرویـ مغناطیسیـ جهتـ شمالـ مشخصـ میـ شود .

قطب نما

چرا عقربۀ قطب نما به سمت شمال می ایستد؟
علتش
، وجود نیروی مغناطیسیه.
نیروی مغناطیسی
(جاذبه یا دافعه اش نیرویی طبیعی مثل نیروی جاذبه زمینه.
این همون نیروییه که باعث میشه آهنربا
، میخ رو از زمین بلند کنه.

2 آهن ربا

اگه دو تا آهنربا کنار هم قرار بگیرن
، یا همو جذب میکنن یا دفع.
هم جذب و هم دفع
، هر دو نیروی مغناطیسی یا نیروی آهنربایی نامیده میشن.

اتمهای منفرد اغلب حالت مغناطیسی دارن
.
اگه این اتمهای مغناطیسی به صورتی نامرتب در جسم پخش بشن
، جسم حالت آهنربایی نخواهد داشت.
ولی اگه اتمهای مغناطیسی به صورت منظم قرار گرفته و نیروهای
+ اونا همگی در یه جهت و نیروهای - هم در سویی دیگه قرار بگیرن، جسم حالت مغناطیسی پیدا میکنه.
جسمای مغناطیسی معمولا دو قطب شمال و جنوب دارن
.
اگه دو آهنربا به هم نزدیک بشن و همدیگه رو جذب کنن
، قطب شمال یکی از آهنرباها به قطب جنوب اون یکی نزدیک شده.

دو قطب همنام آهن ربا

اگه دو قطب شمال یا دو قطب جنوب
، در کنار هم قرار بگیرن، همدیگه رو دفع میکنن (پس میزنن!).

Magnetic Earth!

زمین یه جور آهنربای بسیار بزرگه
.
قطب شمال زمین و قطب جنوبش
، مثل دو قطب آهنربا عمل میکنن.
عقربه کوچک قطب نما همواره به طرف شمال زمین قرار میگیره
؛
چون این عقربه
، مغناطیسیه که قطب شمال خودشو با قطب شمال زمین همسو میکنه.


یک واقعیت
! :

سنگ آهن مغناطیسی
، سنگیه که به طور طبیعی مغناطیسیه.
این سنگ اولین بار در مکانی به نام مانسیا
، شهری بندری در یونان پیدا شد و نام مغناطیس هم از اون گرفته شده.

مانسیا  Magnesia
مغناطیس Magnet
[ دوشنبه 1391/05/30 ] [ 17:17 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (فیزیک) : برق


برقـ ، مولد نیرو استـ .

Bargh

برق یا الکتریسیته، مانند گرانش، اجسامو جذب یا دفع میکنه و از این رو نوعی نیرو محسوب میشه.

مثلا
: الکتریسیته ساکن؛

BaadKonak!

اگر بادکنک بادشده ای روی سر مالش داده شده و بعد به دیوار نزدیک بشه
، به دیوار (احتمالا) خواهد چسبید!
در واقع بادکنک به طرف دیوار کشیده میشه
. علت ایجاد چنین کششی، عدم تعادل در اتمهاست.
اتم بسیار کوچک و حتی با میکروسکوپ هم قابل رؤیت نیست و خود از ذراتی کوچکتر تشکیل شده
:
پروتون که بار + و الکترون که بار - داره.
(البته یه ذره دیگه هم اون قدیما بود به نام نوترون!)
به طور معمول در هر اتم
، بار مثبت و منفی در حالت موازنه و تعادلن.
گسیختگی الکترونها و پروتونها
، عدم تعادلی به وجود میاره که مولد الکتریسیته است.
به این ترتیب هنگامی که بادکنک به موی سر مالش داده میشه
، تعدادی الکترون با بار منفی از موی سر جدا شده یا به بیرون جهش کرده و به سوی بادکنک حرکت میکنه؛ در نتیجه بار منفی بادکنک افزایش پیدا میکنه.
حال اگر بادکنک در مجاورت دیوار قرار بگیره
، چون بار منفی داره (دارای بار منفی است اول ذرات منفی (الکترونهای) دیوار رو دفع میکنه، به این ترتیب اون بخش از دیوار که در مجاورت بادکنکه، بار مثبت دار میشه (دارای بار مثبت می شود در حالی که بادکنک هنوز بار منفی داره، و از اونجایی که بارهای + و - همدیگه رو جذب میکنن، از این رو بادکنک به دیوار میچسبه.
وقتی که کلیه اتمهای بادکنک و دیوار از نظر بار الکتریکی به حالت تعادل میرسن
، بادکنک به زمین میافته.

الکتریسیته جاری
، در واقع الکتریسیته ساکنیه که جریان پیدا میکنه
و اون هنگامی رخ میده که الکترونها تغییر محل میدن و از مکانی که بار منفی داره
(دارای الکترون فراوان است به محلی که بار مثبت داره (الکترون آن اندک است) حرکت میکنن.

مثلا
: یه باتری؛یه سرش + و یه سرش هم - ،
وقتی یه سیم به دو سر باتری وصل بشه
، الکترونها از سر منفی به سر مثبت حرکت میکنن و در واقع به سوی سر مثبت کشیده میشن و این عمل همچنان ادامه پیدا میکنه تا بارهای + و - باهم برابر بشن. حالا اگه جسمی در مسیر سیم قرار بگیره (مثلا یه لامپ به اون جسم نیرو داده میشه.
[ دوشنبه 1391/05/30 ] [ 17:17 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (شیمی) : آب


آبــ مـاده ویژه ایـ استـ که بدونـ آنـ زنده بودنـ ممکنـ نیستـ .

آب | Water

آب یکی از مهمترین مواد روی زمین است. چرا؟

آب | Water

آب جزء ترکیبی لازم واسه حیاته.

 
Water | آب

تقریبا دو سوم وزن بدن انسان آبه
(تقریبا 72%) و
سه چهارم سطح زمین رو هم آب پوشونده.

تقریبا 72 درصد                زمین

مِه و ابر از آب به وجود میان.

آب حتی در هوایی که تنفس میکنیم هم وجود داره.

آب ماده ویژه ایه؛ چونکه به راحتی به حالت جامد یا گاز درمیاد.
اما مواد دیگه ای مثل چوب یا پارچه، به این راحتیا تغییر حالت نمیدن.

این مسئله مهمه که آب میتونه به سهولت تغییر حالت بده؛
چون واسه ادامه زندگی به بخار آب و یخ نیازمندیم.

چرخه آب | The Water Cycle

چرخه آب | The Water Cycle

چرخه آب | The Water Cycle

چرخه آب | The Water Cycle

اکثر اجسام، وقتی که گرم میشن، ازدیاد حجم پیدا میکنن (منبسط میشن).
ولی آب یکی از چند ماده ایه که هنگام یخ زدن
(با سرد شدن) منبسط میشه.
مثلا: اگه یه لیوان نیمه پر از آب توی فریزر قرار بگیره، سطح آب هنگام یخ زدن میاد بالا.
به سبب اینکه مولکولها در حالی که از سرعت حرکتشون کاسته (کم) میشه
تا به هم متصل بشن، فاصلشون از همدیگه نیز بیشتر از حالت مایع میشه.

[ شنبه 1391/02/9 ] [ 12:45 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (شیمی) : بلور


سنگـها، جواهـرات و دندانهـا از بلور تشکیلـ شده اند.

  

Chalcedony  Almandine  Spessartine

 

بلور
(کریستال) نوعی جسم جامده.
همه جامدات از اتم ساخته شده ان که محکم به هم متصلن.
در برخی اجسام جامد، اتمها به طور نامنظم در کنار هم قرار گرفتن،
ولی در بلور، اتمها طرح سه بعدی ویژه ای به وجود میارن.

این طرح میتونه به صورت چهارضلعی، سه ضلعی، شش ضلعی و یا شکلهای گوشه دار دیگه ای دربیاد.Rhombohedral : منشور شش وجهی که سطوح آن لوزی است
Cubic : مکعب، مکعبی
Hexagonal : شش ضلعی
Tetragonal : دارای چهار زاویه، چهارکنجی
Orthorhombic : قائم اللوزی
Monoclinic : تک مایلی
Triclinic : سه مایلی

کلّیت هر جسم از یک طرح ساخته میشه.
مثلا: یخ، یه جسم بلورینه.

  

اتم های آب به صورت طرحهای شش ضلعی درمیان، تا از اونا یخ ساخته بشه.

[ شنبه 1391/02/9 ] [ 12:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (شیمی) : گاز، مایع، و یا جامد


کلیه مواد به سه حالتـ گـاز، مـایع، و یا جـامد هستند.

گازها :: مایعات :: جامدات

آنچه که در جهان وجود داره به دو صورت ماده و انرژیه.

پلاسما <=انرژیـ= گاز <=انرژیـ= مایع <=انرژیـ= جامد

کلیه مواد پیرامون ما به سه حالت جامد، مایع یا گاز هستن
که به سبب عملکرد متفاوت مولکولها به یکی از این سه حالت در میان.

گاز :: مایع :: جامد

با یه مثال میشه به چگونگی عملکرد جامدات، مایعات و گازها پی برد:
مثلا: شما و بیست نفر دیگه توی یه اتاق هستین و هر کدومتون یه مولکولین! واسه اینکه به صورت جسم جامدی، مثلا یه تیکه پلاستیک، در بیاین، باید درکنار هم باشین و بازوهاتونو در هم حلقه کرده باشین. در حالی که محکم به همدیگه متصل شده این، میتونین دسته جمعی به چپ و راست حرکت کنین.
مولکولهایی که به هم متصل شده ان و جسم جامدی رو تشکیل میدن، در حال ارتعاشن
(به سرعت به جلو و عقب حرکت میکنن)، ولی حرکات به اندازه ای جزئیه که ما متوجه اون حرکات نمیشیم.

وقتی که جسمی جامد به مایع تبدیل میشود، چه اتفاقی می افتد؟
در جسم مایع، مولکولها اتصال محکمی با هم ندارن و حرکت ارتعاشی اونا بیشتر از جسم جامده.
حالا همین حالت درمورد خودتون و اون بیست نفر دیگه:
همگی به طور مرتب به همدیگه برخورد میکنین، مدتی کوتاه با هم در تماس هستین، ولی به زودی از هم جدا میشین و با دیگری برخورد میکنین.

مولکولها در مایعات از کنار هم سُر میخورن و مانند جامدات در کنار همسایه خود باقی نمی مونن!
حالا اگه یکی از افراد داخل اتاق از گروه جدا شده و در فضای اتاق شناور بشه!، اون فرد به حالت گاز دراومده! اگه همگی شما مولکولهای گاز بشین، اونوقت تمام فضای اتاقو پر خواهین کرد و دیگه شکل مشخصی نخواین داشت!
مولکولها در گازها سریعتر از مایعات حرکت میکنن.
شما و بقیه افراد در فضای اتاق حرکت میکنین ولی به ندرت با هم برخورد دارین.

تغییر حالت :

:: تغییر حالت ::

هنگامی که درجه حرارت تغییر میکند، تغییرات مولکولها چگونه است؟
خب اونا هم تغیر حالت میدن.
درمورد اجسام مادی، این دگرگونی به صورت تبدیل جسم جامد به مایع و مایع به گاز ظاهر میشه. این تغییر حالت میتونه به شیوه بر عکس هم شکل بگیره، یعنی از حالت گاز به مایع و از مایع به جامد دربیان.

همه این دگرگونیا رو میشه به وضوح در آب مشاهده کرد.

گاز :: مایع :: جامد

هنگامی که آب به بخ تبدیل میشه، آب از مایع به جامد تغییر حالت میده.
زمانی که آب می جوشه، آب مایع درون ظرف به بخار یا گاز تبدیل میشه.
و اگه جسم جامد بدون اینکه مایع بشه، به بخار تبدیل بشه، فرایند تصعید رخ داده.

یک واقعیت!:
ماده میتونه تغییر حالت بده ولی هرگز نه به وجود میاد و نه از بین میره.
[ شنبه 1391/02/9 ] [ 12:37 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (شیمی) : اتم


تمامـ اشـیا از اتمـ ساخته شده اند.

 Carbon Atom | اتم کربن

اتم با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، حتی با میکروسکوپ هم همینطور!
اگرچه اتم همینجوری دیده نمیشه!، ولی تمام اجسام مادی از اتم ساخته شده ان.
آنچه که در محیط پیرامونه، از ماده ساخته شده.

هنگامی که نفس عمیق کشیده میشه یا یه لیوان آب بنوش میرسه!،
اتم وارد بدن میشه؛ چونکه هوا و آب هم از اتم به وجود اومده ان.
اما اشیا متفاوتن،
بنابراین چگونه تمام آنها از عنصر واحدی به نام اتم به وجود آمده اند؟
خب، تمام اتمها شبیه همدیگه نیستن. اونا مثل اجزای سازنده شیرینی گوناگونن!
اجزای ترکیبی شیرینی بادومی با اجزای ترکیبی شیرینی شکلاتی فرق دارن.
به همین ترتیب اتمهای سازنده هوا، با اتمهای سازنده آب متفاوتن.
مثلا: آب با نام علمی H2O ؛

آب | H2O               H2O | آب               مولکول آب | Water Molecule

یه لیوان آب از تعداد بی شماری مولکول6 پیوسته به هم تشکیل شده.
از ترکیب اتم ها مولکول به وجود میاد.
یه مولکول آب از ترکیب دو اتم هیدروژن H و یک اتم اکسیژن O به وجود اومده.

مولکول آب | H2O

6. Molecule، جزء بسیار کوچکی از ماده که از دو یا چند اتم ساخته شده.

یک واقعیت! :
یه قطره آب بیش از سیکستیلیون اتم داره؛
یعنی 1.000.000.000.000.000.000.000 اتم!
[ شنبه 1391/02/9 ] [ 12:36 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! 101 دانستنی (شیمی) : عنصر


به تعـداد عناصـر مختلفـ ، اتمـ وجود دارد
و در جهان بیش از 115 عنصـر یافتـ میـ شود.


در دوران کهن بسیاری از مردم معتقد بودن که منشا همه اجسام،
هوا و خاک و آتش و آبه که اینا رو عنصرهای چهارگانه
(عناصر اربعه) مینامیدن.

الآن دانشمندان حدود 117 عنصر رو میشناسن
که زیر بنای تمام اجسام مادی هستن و احتمالا عناصر دیگه ای هم وجود دارن
که هنوز کشف نشده باقی موندن !


:: جدول تناوبی عناصر (اندازه کوچک) ::

یه عنصر رو نمیشه به چیزی ساده تر از اون تقسیم کرد.
مثلا: نقره یه عنصره ؛ چون با انجام هرگونه تغییر روی اون،
اونچه در نتیجه باقی می مونه، همون نقره است.

نقره از اتم های نقره تشکیل شده.
آب نیز متشکله از اتمهای هیدروژن و اکسیژن.

بسیاری از اجسام پیرامون، از ترکیب چند عنصر ساخته شده ان.

چند تا عنصر ساده :
هلیوم
(گازی که برای پر کردن بالون ها به کار میره)، طلا، آلومینیوم، مس، و...

مغز مداد و الماس:

 Carbon Atom | اتم کربن    Neutral Carbon Atom    Carbon


کربن یکی از عنصرهای ساده بسیار جالبه
!


Carbon Atom


به دلیل آرایشهای خاصی که در اتمهای کربن صورت می گیره،
مغز مداد، زغال چوب یا الماس به وجود میاد.
هر کدوم از این اجسام از اتمهای کربن تشکیل شده اند،
ولی شیوه متفاوت پیوستنشون به همدیگه، سه جسم مختلف به وجود میاره.


یک واقعیت!:
همه چیز در جهان یا انرژیه یا ماده.
انرژی میتونه سبب تغییر حالت در ماده بشه.
مثلا: انرژی حرارتی میتونه یخ رو به آب تبدیل کنه.
[ پنجشنبه 1391/02/7 ] [ 12:30 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! از کتاب 101 دانستنی : مقدمهبه نام عالِمترین

مقـدمه
علمـ در همـه جـا به چشمـ میـ خورد

:: قرآن؛ حاوی علم راستین ::

ممکنه شما علم رو همون چیزایی بدونین که توی مدرسه یاد میگیرین!
اما علم خیلی فراتر و گسترده تر از این حرفاست
!


:: علم ::

شاید تا الآن بهش توجه نکرده باشین! ،
ولی علم پیرامون شما رو فرا گرفته ؛

مثل وقتی که در خیابون قدم میزنین ،
وقتی که آشپزی میکنین،
و یا زمانی که بارون میباره.

کتاب
101 دانستنی، 101 موضوع علمی رو برگزیده
که اگه خدا بخواد، تعدادی از اونا و یا شاید همشونو توی بلاگ ثبت کردم
...

:: به امید رسیدن به قله های علم توسط جوانان ایران دوست و شیعه ایران ::

امید است این مطالب برای شما سکوی پرتابی باشه
واسه دست یابی به کشفهای دیگه در دنیای شگفت انگیز علم.


Sunkeraid57.MihanBlog.com


Red Question Mark!
  کنجکاوی در مورد
  پدیده های جهانی که
  پیرامون ما رو فراگرفته ،
  خودش نعمت بزرگیه.

  برای بهره بردن از این نعمت ،
  لازمه که به پرسشها و سوالات پاسخ داد.
تبدیل درجه فارنهایت به درجه سانتیگراد (یا سلسیوس یا صد بخشی) :

از درجه فارنهایت، 32درجه کم میشه، بعد باقی مونده در 5 ضرب میشه، و در آخر، نتیجه رو بر 9 تقسیم میکنن.

مثلا: 91 درجه فارنهایت - 32 * 5 / 9 حدودا میشه 32.7 درجه سانتیگراد


تبدیل دستگاه امپریال به دستگاه متری :

اینچ                 2.54 سانتی متر
پا
(فوت)           30.5 سانتی متر
مایل
(میل)1                1609 متر
پاینت
2                          0.47 لیتر
گالُن
3                           3.70 لیتر
اونس
4                      28.35 گرم
پاوند
5                           453 گرم

1. مایل دریایی
(گِره دریایی) معادل 1853 متر است.
2. 0.47 لیتر در آمریکا و 0.56 لیتر در انگلستان.
3. 3.7 لیتر در آمریکا و و 4.54 لیتر در انگلستان.
4. اونس 28.35 گرم برای کشیدن اجسام معمولی و 31.1 گرم برای کشیدن طلا و دارو.
5. پاوند یا پوند
(لیره) هم واحد وزن است (453 گرم) و هم واحد پول انگلیس و برخی کشورهای دیگر.


همینطور که پیداست،
بنده لحن سخنوری این کتابو، یه خورده
(شایدم بیشتر از یه خرده!) خودمونیش کردم!
گاهی جاهاشو هم یا نیاوردم، یا تغییرش دادم!

البته اینو هم یادآور بشم که علم هر ثانیه در حال پیشرفته!
و از اونجایی که این کتاب چاپ سوم سال 1383 هستش! ،
پس ممکنه تموم مطالبش با اونچه که در حال حاضر در جهان جریان داره ،
مطابقت نداشته باشه.کتاب : 101 دانستنی
نویسنده : خانم سامانتا برس
مترجم : دکتر محمدرضا غفاری
[ پنجشنبه 1391/02/7 ] [ 00:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080شگفت انگیز پ ن پ طنز! نکته اسرارآمیز Chemistry یکصد و پنجاه درس زندگی Just a Cool Fun نهج البلاغه یکصد 100 ترول! صرفا جهت لبخند :) حدیث اسرار اس ام اس راز پیروز مناجات عارفانه پیامک موفقیت زندگی دانستنی برد یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت صد آینده شهادت پیروزی علم چگونه فردی موفق باشیم قدرت عمل ترول سر استاد مکارم شیرازی موفق ایمان فیزیک فردی موفق Just a Cool Fun! دکتر علی شریعتی نکته No Offense چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ نکته اسراآمیز موفقیت نکته اسرارآمیز اسرارآمیز شیمی Physics دکتر شریعتی


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic