Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! فقط نامى از اسلام!

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:
 

زمانى بر مردم فرا میرسد كه در میان آنها از قرآن جز خط به نقوش، و از اسلام جز اسمى باقى نماند،

مساجد مسلمین در آن روز از نظر بنا آباد ولى از نظر هدایت ویران خواهد بود!
 

 
 

» شرح كوتاه :

نمیتوانیم بگوئیم این پیشگویى عجیب، امروز، كاملا مصداق پیدا كرده، و یا مربوط به آینده است،

ولى این قدر مسلّم است كه نمونه هایى از آن را در گوشه و كنار با چشم خود میبینیم،

و تعجب در این است كه چنین مسلمانانى از عقب ماندگى ناله و شكوه دارند،

گویا چنین میپندارند تنها «اسم اسلام» و «رسم قرآن»، براى همه چیز آنها كافى است،

نه قرآن را به عنوان یك كتاب تربیت و انسان سازى پذیرفته و به كار بسته اند، و نه اسلام را به عنوان «مذهب»،

یعنى روش فكرى و عملى؛

كدام جامعۀ مسلمان واقعى را سراغ داریم كه عقب مانده باشد و جهان در برابرش تعظیم ننموده باشد!


( كلمات قصار، كلمۀ ٣٦٩ )

[ جمعه 1396/12/11 ] [ 07:45 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! این چنین براى خود ذخیره كن

امیرمؤمنان، امام على (ع) فرمودند:

آنچه پیش از خود بفرستى براى تو ذخیره میشود و آنچه تأخیر بیندازى فایده اش تنها براى دیگران است (و مسؤولیتش متوجه تو است).


» شرح كوتاه :

جنون ثروت اندوزى در دنیاى امروز، بیش از هر وقت دیگر به چشم میخورد، بدون این كه حساب كنند هدف اصلى و فلسفه ثروت چیست؟
آنها كه دیوانه وار در فكر جمع ثروتند و حتى كمترین توجهى به طرق آن از نظر حلال و حرام و ظلم و عدالت ندارند، فكر نمیكنند ثروتهاى كلان را نه با خود میتوان برد، نه همۀ آن را میتوان خورد، جز بارى سنگین بر دوش صاحب آن نیست، جمع كردن و گذاشتن و رفتن، سپس تمام مسؤولیت هاى آن را به دوش كشیدن.


( نهج البلاغه )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:50 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! احترام و محبّت

امام صادق (ع) میفرمایند:

آن كس كه نسبت به بزرگترها احترام نگذارد و به كوچكترها محبّت نكند، از ما نیست.


» شرح كوتاه :

جامعۀ انسانى، همانند كاروان پردامنه اى است كه دائماً در حركت است، نوزادانى از مادر متولّد میشوند، كودكان بزرگ، و بزرگ ها پیر، پیران از دنیا میروند، و هیچ كس از این ره سپردن، مستثنا نیست.
در این میان، بزرگترها معمولا تجربۀ بیشتر و بینش عمیق تر دارند و در دوران عمر خویش - چنانچه وظیفه شناس بوده اند - منشأ خدمات فراوان ترى شده اند و تمام محاسبات حكم میكند كه مورد احترام باشند و جوانان و نوجوانان، حرمت آنان را نگه دارند.
و كوچكترها چون نورسند و در آغاز زندگى، باید مورد محبّت قرار گیرند و با دلسوزى كامل، پایه هاى سعادتشان به دست بزرگترها گذارده شود، و این است راه و رسم یك جامعۀ انسانى و مترقى.


( اصول كافى، جلد 3، صفحۀ 253 )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! اهمیّت میهمان

پیامبر (ص) فرمودند:

هرگاه خداوند، خیر و سعادت كسانى را بخواهد، هدیه اى به آنها اهدا میكند.

عرض كردند: چه هدیه اى؟

فرمود: میهمان.


» شرح كوتاه :

آرى، میهمان، هدیۀ پروردگار است، هدیه اى است پرارزش و گرامى. اما در دنیاى مادى كه خیلی از عواطف تحلیل رفته، میهمان مفهومى ندارد. بلكه یك موجود مزاحم و بیگانه و عزیز بى دلیل است، لذا كمتر دیده میشود كسى به میهمانى برود یا دیگرى را به میهمانى دعوت كند، مگر این كه روابط مادى و تجارى و سیاسى آنها ایجاب كند.
در حالى كه در كشورهاى اسلامى و در میان خانواده هایى كه سنن دینى نزد آنها زنده است، میهمان، هرچند هیچ گونه آشنایى نداشته باشند، عزیز و گرامى است و هدیۀ خدا.


( بحارالانوار، جلد 15، صفحۀ 241 )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:30 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! نخستین شرط در هر كار

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) به كمیل فرمودند:

هیچ حركت و كارى نیست مگر این كه در انجام آن، نیازمند به آگاهى و آشنایى و معرفت هستى.


» شرح كوتاه :

اگر در وسعت مفهوم « ما من حركة (هیچ حرکت و کاری نیست) » بیندیشیم، با وسعت برنامه هاى اسلامى آشنا خواهیم شد كه اسلام تنها یك رشته عبادات و نیایش ها نیست، و یا تنها عقیدۀ خالى از برنامه هاى عملى نیست؛ بلكه براى تمام زندگى فردى و سراسر مسائل اجتماعى و همۀ تلاش ها و كوشش هاى انسانى برنامه دارد، كه نخستین مادّۀ آن، آگاهى و شناخت واقعیّات است، و بدون معرفت كافى و بدون جهت گیرى صحیح، حركات و تلاش ها را بى اثر و حدّاقل كم اثر میداند.


( سفینة البحار، جلد 1، صفحۀ 15 )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:20 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! نشانه ای از ایمان

پیامبر اكرم (ص) میفرمایند:

هنگامى كه كار نیكت تو را خوشحال و كار بدت تو را ناراحت كند، فرد باایمانى هستى.


» شرح كوتاه :

اسلام میگوید همه با فطرتى پاك متولّد میشوند، فطرت ایمان و عشق به نیكى ها، آلودگى ها و گناهان ممكن است تدریجاً روح و جان انسان را تحت تأثیر خود قرار دهد و به رنگ خود درآورد، و به كلى منقلب سازد، اما تا آن زمان كه انسان نسبت به نیكى ها علاقمند و از بدى ها متنفر است، معلوم میشود كه هنوز روح ایمان و فطرت پاك نخستین در او باقى است.
بیچاره مردمى كه نه تنها از اعمال بدشان ناراحت نمیشوند، بلكه به آن هم افتخار میكنند.. و یا هنگامى كه فداكارى، نیكوكارى، گذشت و عدالتى نشان میدهند، احیاناً از كردۀ خود پشیمان هم میشوند.. آنها افراد بى ایمانى هستند.


( نهج الفصاحه، صفحۀ 41 )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:10 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! امانت در حفظ اسرار

پیامبر اكرم (ص) میفرمایند:

هنگامى كه كسى سخنى بگوید، سپس به اطراف خود بنگرد، آن سخن امانت و سِر است (و باید در حفظ آن كوشید).


» شرح كوتاه :

امانت انواع گوناگونى در اسلام دارد و از آن جمله، امانت در حفظ اسرار مردم است. این موضوع به قدرى از نظر اسلام مهم تلقى شده كه افشاى اسرار مردم از گناهان كبیره معرفى گردیده، تازه براى اثبات «سر» بودن لزومى ندارد گوینده خواهش و تمنا و تأكید كند كه این از اسرار است و نزد خودت باشد؛ بلكه به كمترین چیزى براى تفهیم این حقیقت قناعت شده است؛ همین اندازه كه نگاه به اطراف كند و مراقب عدم وجود شخص دیگری باشد، كافى است كه سخنان او به عنوان اسرار برادر مسلمان و امانت نگاهدارى شود.


( نهج الفصاحه، صفحۀ 38 )
[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 17:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! بالاتر از نعمت

امام هادى (ع) میفرمایند:

آن كس كه شكر نعمت گوید، سعادتش به خاطر شكرش از سعادتش به خاطر آن نعمت بیشتر است؛

زیرا نعمت ها وسیلۀ زندگى این جهانند و شكر سرمایۀ این جهان و آن جهان.


» شرح كوتاه :

با توجه به این حقیقت كه شكر تنها قدردانى با زبان نیست؛ بلكه قدردانى عملى است و هر نعمتى را به جا مصرف كردن، روشن میشود كه شكر نعمت، بركات و سعادت هایى به بار مى آورد كه خود نعمت در برابر آن ناچیز است، نعمت ها را در مسیر رضاى خدا و خشنودى بندگان او به كار گرفتن، هم سرمایۀ افتخار این جهان و هم سعادت جاویدان آن جهان است، در حالى كه اگر به نعمت بنگرى، به تنهایى ممكن است جز یك موهبت مادى نباشد، پس شكر، از خود نعمت بالاتر و ارزنده تر است!


( تحف العقول، صفحۀ 362 )
[ پنجشنبه 1393/01/28 ] [ 00:20 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! احیاى مكتب اهل بیت (ع)

امام على بن موسى الرضا (ع) میفرمایند:

هر كس در مجلسى بنشیند كه احیاى مكتب ما، در آن میشود، دلش نمیمیرد آن روز كه دل ها میمیرند!


» شرح كوتاه :

از جملۀ بالا به خوبى روشن میشود كه وظیفۀ حتمى پیروان اهل بیت (ع) این است كه در جلسات خود، برنامه هاى آنها را احیا كنند، مكتبشان را بشناسند، روح سخنانشان را دریابند، به تعلیمات آنان آشنا شوند و مجلس آنها مجلس سازندگى و آمادگى و حیات زندگى باشد نه جلسۀ سرگرمى و تنها حاجت طلبى و به دردها و خواست هاى شخص اندیشیدن، و مسائل انسانى و اجتماعى و عقیدتى را نادیده گرفتن.
چنین مجلسى موجب زنده شدن دل ها و بیدارى افكار است.


( میراث امامان، صفحۀ 443 )
[ پنجشنبه 1393/01/28 ] [ 00:10 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! از افراد بى شخصیت بترس

امام على بن محمّد تقى (هادى) (ع) میفرمایند:

آن كسى كه شخصیتى براى خود قائل نیست، از شر او برحذر باش!


» شرح كوتاه :

در حقیقت یكى از مهم ترین عواملى كه جلوی فساد و بدكارى را میگیرد، وجود شخصیّت یا لااقل احساس شخصیّت است، افراد با شخصیّت یا آنها كه براى خودشان شخصیّتى قائلند، هر چند در نظر دیگران چندان شخصیّتى نداشته باشند، به خاطر حفظ موقعیّت خود هم كه باشد، از انجام بسیارى از زشتكارى ها و اعمال خلاف خوددارى میكنند، ولى همین كه احساس كردند نه آبرویى دارند و نه احترام و شخصیّتى، از هیچ چیز پروا نخواهند كرد.
لذا امام (ع) میفرمایند از این گونه افراد بپرهیز!
و نیز به همین دلیل یكى از نكات مهم تربیت فرزند یا تربیت افراد انسان به طور كلى این است كه در آنها ایجاد شخصیّت شود و احساس كنند شخصیّت ویژه اى دارند، به عكس، خرد كردن شخصیّت افراد، اثر بسیار بدى از لحاظ تربیتى دارد.


( تحف العقول، صفحۀ 362 )
[ چهارشنبه 1393/01/27 ] [ 22:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! میزان سنجش عقل و جهل

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:

زبان، معیار سنجش طغیان جهل، و ترازوى عقل و خرد است.


» شرح كوتاه :
 
مهم ترین دریچۀ روح آدمى و كلید شخصیت او، بهترین وسیله براى ارزیابى میزان خرد هر انسان زبان اوست. زبانى كه با یك چرخش ساده و به ظاهر كم اهمیّت، پرده ها را كنار میزند و زوایاى روح انسان را آشكار میسازد.
به همین دلیل بسیارى از دستورهاى اسلام بر محور اصلاح زبان دور میزند و كراراً در گفتار پیشوایان بزرگ ما در این زمینه اخطار و اعلام خطر شده است، و بدیهى است اصلاح كامل زبان، بدون اصلاح روح و فكر ممكن نیست، ولى با سكوت و خویشتن دارى، میتوان بر بسیارى از عواقب دردناك حركات ناموزون زبان پیروز شد.


( تحف العقول، صفحۀ 143 )
[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 20:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! جانداران ذره بینى

امام رضا (ع) میفرمایند:

این كه به خدا، لطیف میگوییم، به خاطر آفرینش موجودات بسیار كوچك و ظریف است ... حیواناتى كه چشم ما آنها را از شدت كوچكى نمیبیند و دست ما آن را احساس نمیكند!


» شرح كوتاه :

آنچه در بالا میبینید، گوشۀ كوچكى از حدیث مفصّلى است كه «فتح بن یزدید جرجانى» از امام رضا(ع) نقل كرده، و در ضمن آن تصریح شده «این حیوانات بقدرى كوچكند كه به هیچ وجه احساس نمیشوند، در میان امواج دریاها و در میان پوست هاى درختان و در بیابان ها و دشت ها پراكنده اند».
این حدیث در كتاب هایى كه حدود یكهزار سال پیش نوشته شده، از آن امام (ع) به یادگار مانده و صدها سال پیش از آن كه «پاستور» حیوانات ذره بینى را كشف كند صادر شده است، و این یك معجزۀ علمى روشن است.


( كتاب وافى، جلد 1، صفحۀ 106 )
[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 20:30 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! راز كارها

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:

به وسیلۀ كوه ها از لرزش و تكان خوردن زمین جلوگیرى نمود.


» شرح كوتاه :

امروز ثابت شده همان طور كه جاذبۀ ماه در جزر و مد دریاها مؤثر است و آب آنها را دو بار، در شبانه روز، به تفاوت، یك متر و بیشتر و حتى در بعضى از نقاط پانزده متر! بالا و پایین میبرد، روى پوستۀ جامد زمین مؤثر است و آن را به مقدار 30 سانتى متر بالا میكشد، سپس به پایین برمیگردد، ولى استحكام پوستۀ زمین به خاطر وجود كوه ها كه ریشه هاى آن به هم متصل شده و شبكۀ زره مانندى دور زمین ایجاد كرده، مانع از تأثیر بیشتر آن میگردد.
راستى اگر كوه ها وجود نداشتند و پوستۀ زمین نرم بود و شب و روز در جزر و مد بودند، آیا آرامشى براى ما وجود داشت؟
این حقیقت را پیشوایان اسلام از 14 قرن پیش بیان كردند.


( نهج البلاغه خطبۀ 1 )
[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 20:20 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! قرآن و قانون جاذبه

امام رضا (ع) به یكى از دوستان خود فرمودند:

آیا خدا نمیفرماید كه آسمان بدون ستونى كه دیده شود برپاست؟

گفتم: آرى

فرمودند: بنابراین ستونى وجود دارد كه نامرئى است و شما آن را نمیبینید!


» شرح كوتاه :

امروز مسلّم است كه كرات آسمانى در مدارهاى خود به بركت تعادل نیروى جاذبه و دافعه برپا هستند، جاذبه همچون زنجیر عظیمى آنها را به سوى هم میكشاند و نیروى گریز از مركز آنها را از هم فرار میدهد و تعادل كامل آنها سبب شده كه میلیون ها سال بدون كمترین تغییرى در مدار خود بگردند و در فضاى بیكران روى این ستون نامرئى تكیه كنند و معلق بمانند. آیا در آن زمان كه هنوز پرده اى از روى این اسرار برداشته نشده بود، تعبیرى رساتر از تعبیر فوق براى بیان این حقیقت وجود داشت؟ و آیا این از معجزات علمى پیشوایان بزرگ ما نیست؟!


( تفسیر برهان، جلد 3، صفحۀ 278 )
[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 20:10 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! ساكنان ستارگان

امیرمؤمنان، حضرت على (ع) میفرمایند:

این ستارگانى كه در آسمان هستند شهرها (و آبادى هایى) همچون شهرهاى زمینند،

هر شهرى از آنها با ستونى از نور (با شهرهاى دیگر) پیوسته است.


» شرح كوتاه :

بسیار خودخواهانه است كه ما تصور كنیم تنها كرۀ مسكونى جهان، كرۀ زمین ما است و میلیون ها میلیون كرات آسمانى، همه بایر و خاموش و خالى از سكنه اند.
دانشمندان امروز با محاسباتى كه روى وجود شرایط حیات و زندگى در كرات آسمانى انجام داده اند، قطع دارند كه میلیون ها یا صدها میلیون از این كرات، داراى ساكنانى هستند كه به احتمال قوى بسیارى از آنها تمدن هایى پیشرفته تر و به مراتب عالى تر از تمدن ساكنان زمین دارند؛ زیرا آغاز حیات در آنها هزاران یا میلیون ها سال قبل از كرۀ زمین بوده است. حدیث بالا یكى از معجزات علمى حضرت علی (ع) است كه چهارده قرن پیش بیان فرموده است.


( سفینة البحار، جلد 3، صفحۀ 574 )
[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 20:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


:: کل صفحات : 10 ::

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080آینده یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت راز علم فیزیک چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ نکته پیروز حدیث Just a Cool Fun یکصد یکصد و پنجاه درس زندگی طنز! نکته اسراآمیز موفقیت ترول! ایمان استاد مکارم شیرازی No Offense برد ترول اس ام اس موفقیت دانستنی نکته اسرارآمیز زندگی موفق Physics شگفت انگیز قدرت عمل Just a Cool Fun! پیروزی صد اسرار شهادت Chemistry صرفا جهت لبخند :) سر دکتر علی شریعتی نهج البلاغه پ ن پ نکته اسرارآمیز پیامک فردی موفق 100 اسرارآمیز عارفانه دکتر شریعتی چگونه فردی موفق باشیم شیمی مناجات