Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! ... !I don't know when I'll be fine

...


Such a Stupid Life We Have Made


♪♫ 
They say a man ain't supposed to cry  ♫♪

♪♫  So I'ma let the song cry  ♫♪

♪♫  I'ma let my soul cry through these words  ♫♪

♪♫  I need to try to free my mind  ♫♪

♪♫  Sometimes I need to cry just to ease my hurt  ♫♪

♪♫  But when I let the song cry  ♫♪

♪♫  Hope you don't think I still won't ride for mine  ♫♪

♪♫  Every rose needs the rain sometimes  ♫♪

♪♫  But know that you can dry your eyes this time  ♫♪

♪♫  Let the song cry  ♫♪

. . .

♪♫  It's not just a phase  ♫♪

♪♫  Now let me explain  ♫♪

♪♫  I'm working through some sh-t  ♫♪

♪♫  Sometimes I'm medicated!  ♫♪

♪♫  It's hard to relay  ♫♪

♪♫  The thoughts in my brain ..  ♫♪

♪♫  I'm working for a life that's not domesticated!  ♫♪

♪♫  It never goes the way that you planned!..  ♫♪

♪♫  Success is a door that always slams  ♫♪

♪♫  I'm trying to break it  ♫♪

♪♫  I'm trying to break it  ♫♪

♪♫  Searching for words, and praying for signs  ♫♪

♪♫  I struggle to find the rhythm and rhyme  ♫♪

♪♫  Don't know how to say it  ♫♪

♪♫  Don't know how to say it  ♫♪

♪♫  That I'm losing my mind ..  ♫♪

♪♫  Trying to find the perfect line  ♫♪

♪♫  I think I'm running out of time  ♫♪

♪♫  I need a mira-miracle, a mira-miracle  ♫♪

♪♫  Yeah I'm losing my mind♫♪

♪♫  Counting seconds passing by  ♫♪

♪♫  And I don't know when I'll be fine ...  ♫♪

♪♫  I need a mira-miracle, a mira-miracle  ♫♪

♪♫  a miracle  ♫♪

♪♫  It's not just a show  ♫♪

♪♫  I need you to know  ♫♪

♪♫  I'm trying to keep it real, sometimes it's complicated  ♫♪

♪♫  This battle for gold is killing my soul! ..  ♫♪

♪♫  It's hard to be yourself when all you feel is jaded! ..  ♫♪

♪♫  sh-t never goes the way that you planned!..  ♫♪

♪♫  Success is a door that always slams  ♫♪

♪♫  I'm trying to break it  ♫♪

♪♫  I'm trying to break it  ♫♪

♪♫  Searching for words, and praying for signs  ♫♪

♪♫  I struggle to find the rhythm and rhyme  ♫♪

♪♫  Don't know how to say it  ♫♪
 
♪♫  Don't know how to say it  ♫♪

♪♫  That I'm losing my mind ..  ♫♪

♪♫  Trying to find the perfect line  ♫♪

♪♫  I think I'm running out of time  ♫♪

♪♫  I need a mira-miracle, a mira-miracle  ♫♪

♪♫  Yeah I'm losing my mind♫♪

♪♫  Counting seconds passing by  ♫♪

♪♫  And I don't know when I'll be fine ...  ♫♪

♪♫  I need a mira-miracle, a mira-miracle  ♫♪

♪♫  a miracle  ♫♪

♪♫  sh-t never goes the way that you planned!..  ♫♪

♪♫  Success is a door that always slams  ♫♪

♪♫  I'm trying to break it  ♫♪

♪♫  I'm trying to break it  ♫♪

♪♫  Searching for words, and praying for signs  ♫♪

♪♫  I struggle to find the rhythm and rhyme  ♫♪

♪♫  Don't know how to say it  ♫♪

♪♫  Don't know how to say I'm minutes away from going insane! ..  ♫♪

♪♫  'Cause I'm losing my mind  ♫♪

♪♫  Trying to find the perfect line  ♫♪

♪♫  I think I'm running out of time  ♫♪

♪♫  I need a mira-miracle, a mira-miracle  ♫♪

♪♫  Yeah I'm losing my mind♫♪

♪♫  Counting seconds passing by  ♫♪

♪♫  And I don't know when I'll be fine ...  ♫♪

♪♫  I need a mira-miracle, a mira-miracle  ♫♪

♪♫  a miracle  ♫♪

♪♫  I need a miracle  ♫♪
[ جمعه 1396/11/27 ] [ 11:33 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! آیا دستخط شما، نشانگر شخصیت شما هست؟! نهست؟! مسئله این است!! xD

  توجه بنمائید که ممکنه شاید تمام ِ خصوصیاتِ یک نوع دست خط، در شخصیتِ یک فرد، اصن وجود هم نداشته باشه!
  مثلاً اگه یکی خیلی کمرنگ مینویسه، شاید به این راحتیا ضربه نخوره مثلاً!
  به هر حال، شمای خوننده باید عاقل تر باشی! من ِ تایپیست که چیزی حالیم نی!!
  کسانى که دستخطى نامرتب دارند

   احتمالاً در زندگى بسیار فعال هستند
   و به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بى تحرک بمانند
   و برخى از کارهایشان حساب شده و سنجیده نیست.
   به همین دلیل گاهى اوقات براى دوستان و افراد خانواده غیرقابل پیش بینى هستند.
   آزادى شخصیتى براى آنها خیلى مهم است و اهمیت زیادى به استقلال خود میدهند
   و ممکن است گاهى خیلى احساساتى رفتار کنند.


کسانى که دستخط مرتب و خوانایى دارند

   میتوان اینطور برداشت کرد که آن ها خودشان را بسیار کنترل میکنند
   و دوست ندارند به راحتى شخصیت خود را لو بدهند.
   حتى گاهى اوقات برایشان مشکل است که احساساتشان را بروز دهند و آن را سرکوب میکنند.


کسانى که خیلى کمرنگ مینویسند

   احتمال اینکه فردى حساس و دلسوز باشند بسیار زیاد است
   و موقعیت دیگران را حتى بیشتر از خودشان درک میکنند
   و این امکان نیز وجود دارد که قادر به اثبات حرف خودشان نباشند و خیلى راحت ضربه میخورند
   و وقتى دیگران از آن ها انتقاد میکنند، خیلى سریع از موضع خودشان عقب نشینى میکنند.


کسانی که خیلى کند و آهسته مینویسند

   به سرعت قادر به نشان دادن عکس العمل نیستند؛
   این افراد احتمالاً به زمان بیشترى براى ابراز عقیده خود نیاز دارند.
   افرادى که آهسته مینویسند،
   از نظر خلق و خو اغلب اشخاصى ملاحظه کار و محتاط هستند
   و در نتیجه به زمان بیشترى براى فکر کردن و فهمیدن نیاز دارند
   و در ابراز احساساتشان هم کند هستند
   و اغلب دوست دارند هیچ تصمیمى نگیرند تا این که یک تصمیم غلط بگیرند.


کسانی که دستخط تند و شتابزده اى دارند

   احتمالاً افرادى کم حوصله هستند
   و از اتلاف وقت خسته میشوند و از نظر خلق و خو بسیار لحظه اى هستند.
   سریع درک میکنند و در نشان دادن رفتار و احساساتشان چندان پایدار نیستند
   و اغلب به دلیل شتابزدگى در تصمیم گیرى دچار لغزش و خطا شده
   و از اینکه در آرامش به حرف هاى دوستانشان گوش کنند خسته میشوند.


کسانی که دستخط ساده اى دارند و خیلى ابتدایى مینویسند

   در روابط با دیگران ترجیحاً واقع گرا و با تدبیر هستند
   و نمیتوانند قبول کنند که گاهى باید با دیگران کنار بیایند و به آنها توجه کنند
   و همچنین اطرافیان به ندرت از آنچه درون آنها میگذرد آگاهى پیدا میکنند.


کسانی که دستخطى زیبا و پررنگ و لعابى دارند

   این امکان وجود دارد که گاهى به شدت رسمى برخورد کرده
   و خیلى مفصّل و با علاقه دربارۀ مسائل دلخواهتان حرف بزنند
   و این احتمال نیز وجود دارد که در خواسته ها و تمایلاتتان پرتوقع و رؤیایى باشند.


کسى که خیلى پررنگ مینویسد و قلم را زیاد فشار میدهد

   احتمالاً علاقه زیادى به مخالفت کردن با دیگران دارد؛
   چرا که احساس قدرت و اعتماد به نفس زیادى میکند
   و دوست دارد روى دیگران اعمال نفوذ کند و به همین خاطر شخصیت افراد را درست درک نمیکند.


کسى که دستخط شکسته اى دارد و حروف را زوایه دار و شکسته مینویسد

   این فرد، فردى بسیار با اراده مى باشد و در کارهایش حد وسط را قبول ندارد
   و به همین علت اهل سازش و مصالحه نیست
   و اغلب به همین خاطر که وسط را دوست ندارد از دیگران خسته میشود
   و تصمیمى نمیگیرد چون دوست ندارد راه اشتباه را انتخاب کند.


کسی که دستخط ملایم و کشیده اى دارد

   آدمى چند بعدى است و میتواند مشکلاتش را از زوایاى مختلف بررسى و درک کند.
   برایش تنوع مهم است
   و گاهى احساس میکند استعدادهاى زیادى دارد و نمیتواند هیچ کدامشان را به درستى شکوفا کند.
   ممکن است فردى زود رنج باشد
   و به ندرت علیه برداشت ها و انتقادات دیگران از خود دفاع کند.


کسى که کلمات را با فاصله و بازباز مینویسد

   خیلى راحت با دیگران رابطه برقرار کرده و خیلى ساده و بى تکلف و مستقیماً به دیگران نزدیک میشود.
   گاهى به راحتى از کوره درمیرود و با این کار ممکن است به حریم شخصى دیگران تجاوز کند
   و این به این علت است که او ارزشى به خوددارى کردن و کنترل خود نمیدهد،
   اما انسانى کوشا و باطراوت است و سریع تصمیم گرفته و با کارهاى خود به دیگران خدمت میکند.


اگر کلمات را درهم و فشرده مینویسید

   احتمالاً شما فرد راحتى نیستید و در جمع خودتان را کنارى میکشید و میخواهید کنترل خود را از دست ندهید.
   از برقرارى رابطه با دیگران خوشتان نمى آید و گاهى دوست ندارید خود را فردى خوش فکر نشان بدهید.
   اغلب بعد از دیگران ابراز عقیده میکنید و عقیده خود را میگویید و به این علت است که قدرى محتاط هستید.


اگر شما داراى دستخط ریزى بوده و بسیار کوچک مینویسید

   احتمالاً شما توانایى هاى خود را دست کم میگیرید و خودتان را از آن چه واقعاً هستید کمتر ارزیابى میکنید
   و ممکن است گاهى تنگ نظر و خرده گیر باشید.


اگر درشت مینویسید

   این احتمال وجود دارد که خودتان را زیادى بزرگ و مهم جلوه داده
   و گاهى بسیار با اعتماد به نفس و از موضع قدرت رفتار میکنید.


خویشتنـ  : دومیـ + هفتمیـ + دهمیـ + شاید یـ کمیـ همـ دوازدهمیـ +  یـ سریـ طرحایـ یونیکـ (Unique)! ^_^


21 دی، 1391
[ چهارشنبه 1396/09/22 ] [ 21:00 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! یه سری حرف.. & عیدتان مبارک! (:با یاد خودش (:

سلام خوانندۀ بلاگم!

عید قربان، بر شما مبارک باد! (:asr-entezar.irاین اینترنت واسه من که همچین خیری نداشت!

هر چند، واسه شما که خوب شد...

با من آشنا شدین!! :دی

میگم، آیا میدانید الزبان العربی!، حروف «پ»، «چ»، «ژ»، و «گ» ندارد؟-   -   -دقت نموده اید در اینترنت، بعضیا این گونه تایپ مینمایند؟ :

«خواننده ی خوب و عالی ای هست»

در این متن، چرا از «هست» استفاده شده هست؟! :دی-   -   -آیا دقت نموده اید آنهایی که میخواهند ژست "High Class" بودن بر خویش بگیرند، لهجۀ شان به تهرانی تغییر میابد؟

چرا واقعا؟

اگر اصفهان پایتخت بود، لهجۀ روشعنفکر، آیا هنوز هم تهرونی باقی میماند؟-   -   -آیا میدانید روشن نمودن کامپیوترتان،

قبل از صرف صبحانه و ناهار و شام و چرت و تماشای تی وی و ادامۀ Warهای آنلاین! ،

صرفه جویی محسوب نـمیشود؟

آیا میدانید همین که کامپیوترتان را روشن نموده و 10-20 دقیقه ای را به الافی میگذرانید،

در روز اگر نیم ساعت هم بیهوده رایانه را روشن بگذارید،

در ماه میشود: 900 دقیقه،

یعنی 15 ساعت اسراف برق در ماه!

سیستمش هم اگر به روز باشد که دیگر بدتر!

|:-   -   -آیا میدانستید یکی از سوره های قرآن، «لقمان» میباشد؟-   -   -خداوند در آیۀ ٢٩ سورۀ «حجر» و آیۀ ٧٢ سورۀ «ص»، میفرماید :

«
وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی »

« و از روح خود در آن دمیدم »

و در اینجاست که انسان جاهل و نادان، از لفظ "سگ تو روحت" استفاده میکند-   -   -یه شعاری بود چند سال پیش مطرح شد! :

“جهانی فکر کن، محلی عمل کن”

الان نمونه‌ اش، رانندگی عده ای نادر از مردم! :

“ماشین‌های روز دنیا، رانندگی به سبک شتر!”-   -   -کل کل در مدارس خارج :

- من تو دو تا المپیاد همزمان قبول شدم

- من تو سن نوزده سالگی جزو بهترین نمره های تافل بودم

- من تا به این سن چهار تا اختراع داشتم


كل كل در مدارس ایران :

- من مدلینگ اول شدم

- هه، من لایك عكسام 2000 تاست

- من 4760 تا فرند و 2837 تا فالوور دارم

-_--   -   -موشی در خانۀ صاحب مزرعه، تله موشی دید و به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد ...

همه گفتند: تله موش، مشکل تو است. به ما ربطی ندارد.

پس از چند روز، ماری در تله افتاد و مزرعه دار را گزند رسانید!؛

از مرغ برایش سوپ درست کردند،

گوسفند را برای عیادت کنندگانش سربریدند،

و گاو را برای مراسم ترحیمش کشتند،

و در این مدت، موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد

و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت، می اندیشید...!-   -   -آیا دقت نموده اید که صحّت،

به فارسی مینویسه:     صـحّـت
به انگلیسی مینویسه:   Sehat

علامت تشدید در زبان انگلیسی وجود ندارد آیا؟! :دی-   -   -اینایی که تا یه چیزی میشه میگن "شت"،

احتمالا همونایی هستن که تا چند سال پیش وقتی یه چیزی میشد میگفتن "ددم وای"

یا مثلا اینایی که تا از یه چیزی خوششون میاد میگن "لایک"،

احتمالا همونایی هستن که تا چند سال پیش تا از یه چیزی خوششون میومد میگفتن "ایول"

|:-   -   -اسامی فیسبوک ندیده ها! :

مانیار ادمینیان

بیتا فتوآپلودیان

بابک فیسبوکچی

پریا تگزاده

امید لایکپور

میترا لایک شدگان

مهرداد لایکی

هلیا پیج پوکیده

دنیا پیجیان

نگین ریکوئستپور

کیانا ریموو تگ نیا

میرکامنت بلاک زاده!-   -   -خواهرم،

بعید میدانم مقابل نگاه مردم شهر و

میان کوچه و بازار و محله‌هایش

دختری با پوشیدن

"ساپورت"

در روز رستاخیز نیز

"Support"

شود!! ..

انتخاب با تو است ...-   -   -ﻣﯿﺘﻮﻧیم ﻟـــﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷیم

ﺑﺎ ﻫــــــــﻤﻪ ﺑﺎﺷـــیم

ﻭﻟﯽ... ﺗﺮﺟــــﯿﺢ ﻣــــﯿﺪیم :

ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﺎﺷیم ﻭ ﺑﺎ "ﯾﻪ ﻧـــﻔﺮ" ﺑﺎﺷـــیم. (:

ما جورى زندگى میکنیم که بعد از مرگمون نگن لاشى بود...

بگن کاشکى بود!
::    ::    ::
دقت نموده اید که اینایی که هی میگن آمریکا چقدر پیشرفته اس.. آمریکا چقد خوبه.. آمریکا چقد باحاله.. حالا دستا شله!! :دی

و هی میگن ایران و ایرانی عقب مونده ان، ایرانی بی فرهنگه، ایرانی هیچی حالیش نیس..

تا حالا دقت نموده اید آیا که کافر همه را به کیش خویش بیند؟!

تا حالا دقت فرموده اید سطح توقعات بعضی از ما، چــقــدر High تشریف دارد؟!


آیا میدانستید آمریکا با حدود 319 میلیون جمعیت (حدود چهار برابر جمعیت ایران) ،

سومین کشور پرجمعیت دنیا بوده، و همچنین سومین کشور پهناور جهان است؟


آیا میدانستید وقتی یک نوجوان کانادایی 60 میلیون فالوورز داره در توئیتر و فیسبوک،

به این معنا نیست که کل 8 میلیارد جمعیت دنیا، طرفدار او هستند؟

به این معنا هم نیست که همۀ فالوورهای او، چون فالوور اویند، صرفا طرفدار او هم هستند.


آیا میدانید آمریکا با تولید ناخالص داخلی

بیش از 13,000,000,000,000$ (سیزده هزار میلیارد دلار) در سال، و حدود 19٪ قدرت خرید جهان،

رتبۀ 1 اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا میباشد؟


آیا میدانستید آمریکا اولین کشوری بود که از بمب هسته ای استفاده کرد؟

آیا میدانید در سال 2004، ایالات متحدۀ آمریکا، با بودجۀ نظامی ۵۲۲ میلیارد دلار،

۳٫۷٪ تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرد،

که این هزینه‌های نظامی، به تنهایی تقریباً معادل نصف هزینه‌های نظامی جهانی بودند؟


آیا میدانید آمریکا در سال 1776 (238 سال پیش!) در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمرهٔ سابق بریتانیا شکل گرفت؟

آیا میدانید قبل از اعلام استقلال آمریکا در سال 1776، آمریکا مجموعه‌ای از مستعمرات اروپایی بود؟!

آیا میدانید قارۀ آمریکا توسط کریستف کلمب و در سال 1492 کشف شد؟

(اما او به اشتباه فکر کرد که آنجا هندوستان است، اما مدت‌ها بعد آمریگو وسپوچی اعلام کرد که این قارۀ جدیدی است.)

اما تاریخ آمریکا به عنوان یک کشور مستقل، به سال 1783 میلادی باز میگردد

که در آن، آمریکا بر طبق معاهدهٔ پاریس، به رسمیت شناخته شد.


آیا میدانستید که با رأی بیش از 98 درصد مردم، «جمهوری اسلامی» جایگزین «حکومت طاغوتی» گشت؟
 
آیا میدانید ایران پس از آن، متحمل جنگی ناجوانمردانه با آن صدام ملعون گشت که میگفت سه روزه تهران را میگیرم؟

آیا میدانید آن جنگ تا هــشــت ســــال به طول انجامید و در آخر، حتی ذره ای از خاک این سرزمین، اشغال نشد؟

آیا میدانید پس از آن، تا مردم آمدند با اوضاع و احوال آن دوران پس از جنگ،

و یاد عزیزانشان که برای دفاع از ناموس من و توی روشعنفکر، جانشان را فدا کردند، کنار بیایند،

امام آن انقلاب، دار فانی را وداع گفت و داغ تازه ای بر دل این مردمان گذاشت؟

آیا میدانید تا این جمهوری آمد تا شرایط را راست و ریست کند، چند سالی طول کشید.

و آیا میدانید ایران، جوانی 20-25 ساله بیش نیست؟

آیا میدانید جنبش سبز شما، چه گندی به این مملکت زد؟ مملکتی که از عقب افتادگیش مینالید.

 
  
 
مقصر من و شمائیم.
[ یکشنبه 1393/07/13 ] [ 16:40 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! $! :دی


$! :دی
[ جمعه 1392/08/3 ] [ 20:10 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


BlogPostTitleImg! !!Having 2 Cows; a Simple Example of an Economical System


=اقتصاد در ایران :
     دو تا گاو ماده دارین...
     یكیش رو میفروشین و یه گاو نر میخرین...
     به تعداد گاوهای گله ی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد میكنه...
     پول براتون همینطور سرازیر میشه و میتونین به بازنشستگی و استراحت بپردازین...
     به همین راحتی، به همین ... به همین ... همون، به همین راحتی!! D:


=اقتصاد هندی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     اونها رو میپرستین و عبادت میكنین! ( _ بر سرتون!)


=اقتصاد پاكستانی :
     هیچ گاوی ندارین...
     ادعا میكنین كه گاوهای هندی مال شما هستن...
     از آمریكا طلب كمك مالی میكنین...
     از چین طلب كمك نظامی میكنین...
     از انگلیس هواپیماهای جنگی... از ایتالیا توپ و تانك... از آلمان تكنولوژی...
     از فرانسه زیر دریایی... از سوئیس وام بانكی... از روسیه دارو... و از ژاپن تجهیزات...
     با تمام این امكانات، گاوها رو میخرین و بعد ادعا میكنین كه توسط جهان مورد استثمار قرار گرفتین!


=اقتصاد آمریكایی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     یكیش رو میفروشین و دومی رو تحت فشار مجبور میكنین كه به اندازه ی ۴ تا گاو شیر تولید كنه...
     وقتی گاوتون افتاد و مُرد، اظهار تعجب و شگفتی میكنین...
     تقصیر رو گردن یه كشور گاودار میندازین
     و بعد طبیعتا اون كشور رو یه خطر بزرگ برای بشریت به حساب میارین...
     یه جنگ برای نجات جهان به راه میندازین و گاوها رو به چنگ میارین!


=اقتصاد فرانسوی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     دست به اعتصاب میزنین، چون میخواین سه تا گاو داشته باشین!


=اقتصاد آلمانی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     اونها رو تحت مهندسی ژنتیك قرار میدین...
     بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر میكنن و ماهی یه وعده غذا میخورن
     و خودشون شیرشون رو میدوشن!


=اقتصاد انگلیسی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     كه هر دو تاشون گاو دیوونه هستن! ﴿جنون گاوی دارن!﴾


=اقتصاد ایتالیایی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     نمیدونین كه اونها كجا هستن ...
     پس بیخیال میشین و میرین سراغ ناهار و استراحتتون!


=اقتصاد سوئیسی :
     ۵۰۰۰ تا گاو ماده دارین...
     هیچكدومشون مال خودتون نیستن...
     از كشورهای دیگه پول میگیرین كه دارین گاوهاشون رو نگه میدارین!


=اقتصاد ژاپنی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     اونها رو از نو طراحی ژنتیكی میكنین...
     هیكل گاوهاتون یك دهم اندازه ی طبیعی میشه و ۲۰ برابر معمول هم شیر تولید میكنن...
     بعد شونصد تا كارتون و عكس برگردون و آدامس با شخصیت گاوهاتون با چشمهای درشت میسازین
     و اسمش رو میذارین Cowkemon و توی تمام جهان پخش میكنین و میفروشین!


=اقتصاد روسی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     اونها رو میشمرین و متوجه میشین كه ۵ تا گاو دارین...
     اونها رو دوباره میشمرین و میفهمین كه ۴۲ تا گاو دارین...
     اونها رو دوباره میشمرین و متوجه میشین كه ۱۷ تا گاو دارین...
     یه بطری ودكای دیگه باز میكنین و به خوردن و شمردن ادامه میدین!


=اقتصاد چینی :
     دو تا گاو ماده دارین...
     ۳۰۰ نفر آدم دارین كه گاوها رو میدوشن...
     بعد ادعا میكنین كه سیستم استخدامی و شغلی كاملی دارین
     و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره
     و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بیان كنه، بازداشت میكنین!


 +  حالا بازم به اقتصاد ایرانمون میخواین گیر بدین؟!
     میدونین اونور آب، برا یه گالن گاز، 25 دلار باید از جیب مبارک پردازش کنی؟؟
     حالا اینجا گاز مفت میدن بهت عشق کنی!
     راننده تاکسیا و آژانسیا میگیرن چی میگم! نه اینکه بقیه نفهمنا، نه، اونا بیشتر درک میکنن.

 + 
این مطلب فقط جنبه طنز داره! طنز هم که میدونین یعنی چی؟! 'طنز' و 'کمدی'، یه فرقایی دارن!
[ چهارشنبه 1391/11/4 ] [ 13:08 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080No Offense نکته طنز! عارفانه پیامک ترول! ایمان نکته اسراآمیز موفقیت موفق یکصد و پنجاه درس زندگی چگونه فردی موفق باشیم فیزیک پ ن پ Just a Cool Fun! Just a Cool Fun پیروزی استاد مکارم شیرازی زندگی دانستنی فردی موفق آینده علم صد نهج البلاغه قدرت عمل اسرار اسرارآمیز مناجات صرفا جهت لبخند :) یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت نکته اسرارآمیز چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ دکتر علی شریعتی پیروز حدیث 100 شگفت انگیز Physics نکته اسرارآمیز اس ام اس سر شهادت شیمی راز موفقیت برد Chemistry دکتر شریعتی یکصد ترول


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic