تبلیغات
Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ - ستایش استعمار غربی، جلوه ای از روشعنفکری است! ..