Ξ|[ SυnκєRαιδ ]|Ξ(: .FYI : I am open-minded, but I'm not stupid
ι صفحه نخستـ بلاگـ ιι پستـ الکترونیکـ ιι ارسال پیامـ ιι ρrofιlε ιBlogPostTitleImg! آیا در کرات دیگر تمدّن و ساکنانى وجود دارد؟ 0_o

سـؤال : آیا در جهان بالا موجود زنده اى وجود دارد، یا این که حیات مخصوص سیارۀ زمین است؟؟

به فرض مساعد بودن محیط کرات بالا براى زیست، آیا موجودات زندۀ عاقلى در آن جا هستند که بسان ما داراى تمدّن باشند، و یا این که تمدّن فقط در کرۀ زمین است و در هر حال نظر اسلام و دانشمندان اسلامى در این زمینه چیست؟


پاسـخ : وسعت و عظمت جهان آفرینش به قدرى است که دانشمندان در برابر آن انگشت حیرت به دندان دارند و با این که از بزرگى و وسعت و تعداد کهکشانها و ستارگان و کرات اطّلاعات دقیقى در دست نیست، ولى تنها در کهکشان ما (1) ۱۵۰۰۰۰ میلیون ستاره ثابت شمرده شده که در میان آنها تعداد قابل توجّهى شبیه خورشید ما است; بنابر این، با در نظر گرفتن عظمت عالم آفرینش، بسیار بعید به نظر میرسد که حیات و زیست، مخصوص کرۀ ما باشد و کرات دیگر از موجود زنده و یا زندۀ عاقل ـ بسان انسان ـ بى بهره باشند.

هر چند به عقیدۀ دانشمندان نجومى، احتمال وجود حیات در دیگر سیّارات محدود منظومۀ شمسى بسیار ضعیف است؛ زیرا عطارد و زهره بسیار سوزان و خفه کننده و مریخ سرد و مشترى و زحل در «امونیک» و «متان» غوطه ورند.

ولى این نوع داوری ها دربارۀ کرات منظومه شمسى نیز چندان منطقى نیست؛ زیرا اگر ما خود را در یکى از این سیّارات قرار دهیم، دربارۀ زمین چه میگوییم؟ لابد یک منجّم مریخى میگوید: زمین ما از گاز کشنده اکسیژن احاطه شده است و او که نمیتواند بفهمد چگونه ساختمان بدن ما با این اکسیژن سازگارى دارد، امکان حیات را در زمین غیر قابل تصوّر فکر میکند!

اگر ماهواره هایى هم از مریخ به سوى زمین فرستاده شود ـ مانند ماهواره هاى زمین که در فاصلۀ سیصد کیلومترى زمین عکس بردارى کنند ـ باز هیچ گونه آثار حیات در عکسها نمایان نخواهد بود!

از این نظر هیچ بعید نیست که داوری هاى بعضى از دانشمندان دربارۀ مساعد نبودن شرایط سیّارات منظومۀ ما براى حیات، بسان داورى منجّم مریخى باشد که از دور، زمین را براى حیات مساعد نمیبیند؛ زیرا ما از خصوصیّات شرایط حیات و خصوصیّات ساختمان موجودات زندۀ آن جا ـ البتّه به فرض وجود ـ اطلاع نداریم که آیا میتوانند با آن شرایط در آن جا زندگى کنند یا نه.

در هر حال، بسیارى از دانشمندان مانند «ساگان» دانشمند آمریکایى و «شکلووسکى» عضو برجستۀ فرهنگستان شوروى و همچنین «والتر موسیوان» در کتاب «ما در جهان تنها نیستیم» مسلّم میدانند که در خارج کرۀ زمین هم تمدّنى وجود دارد، حتى تمدّنهاى عالى تر از تمدّن زمین; این دانشمندان اظهار میدارند که هیچ دلیل ندارد ما معتقد باشیم که تنها کوکب مسکون ما، وضع خاص و انحصارى داشته باشد; بلکه به احتمال قوى، هزاران منظومۀ شمسى همانند منظومۀ شمسى ما در این کهکشان موجود است.

دو دانشمند نخست میگویند که کهکشان ما ممکن است که دست کم هزار میلیون سیّاره قابل زیست داشته باشد و نزدیکترین و مستعدترین ستاره «اپسیلون» است و از میان هزاران هزار سیّاره، در چند تا ممکن است زندگى وجود داشته باشد و چند تا از آنها ممکن است داراى تمدّن «صنعتى پیشرفته» باشند; حتّى طبق گزارش رصدخانۀ نجوم فیزیکى «یوراکان» شوروى «از فضا علامت رادیویى پخش میشود که گویى مردم متمدّن از جهان دیگر، بر آن باشند که توجّه مردم کرات دیگر را به خود جلب کنند». (2)

علم و دانش تا این نقطه پیش رفته و در سراسر جهان دانشمندان به کاوشهاى علمى خود ادامه میدهند تا پرده از چهرۀ حقیقت بردارند.

نظر اسلام در این باره بسیار روشن است و قرآن و احادیث اسلامى از چهارده قرن پیش موضوع را براى ما حل کرده اند، اجازه بفرمایید که پیش از آن که دربارۀ این موضوع از نظر قرآن و حدیث سخن بگوییم، جمله اى پیرامون مقتضاى حکمت الهى در این زمینه خاطرنشان سازیم :

از نظر یک فرد موحّد و خداشناس که آفرینش جهان را از روى حکمت خداوند میداند، بسیار بعید است که در میلیاردها ستاره، هیچ کدام جز کرۀ زمین مسکون نباشد و همه حکم بیابانهاى خشک و خالى و خاموش داشته باشند، نه موجود زنده اى، نه موجود متفکّر و باشعورى مطلقاً در هیچ یک دیده نشود. این احتمال با قبول اصل هدف براى آفرینش و حکیم بودن آفریدگار سازگار نیست.

قرآن مجید با بیانى روشن، به موجودات زنده در آسمانها تصریح میکند و در توصیف قدرت خدا چنین میفرماید :

« وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ و الاَرْضِ وَ ما بَثَّ فِیهِمَا مِنْ دابَّة »

« و از آیات اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده » (3)

چه بیانى رساتر از این که مىگوید: خداوند در آسمانها و زمین، موجود زندۀ متحرّک (دابة) آفریده و پخش کرده است؟

قرآن نه تنها به وجود حیات و زندگى در کرات آسمانى تصریح میکند، بلکه در برخى از آیات به روشنى تصریح مینماید که در آسمانها، موجودات زنده و عاقلى هستند که بسان بشر خاکى تکلیف و وظیفه دارند و در روز بازپسین مانند بشر محشور خواهند شد، آن جا که میفرماید :

« اِنْ کُلُّ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الاَرْضِ اِلاّ آتِى الرَّحْمن عَبْداً »

« تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند، بنده اویند » (4)

« لَقَدْ اَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدّاً »

« خداوند همه آنها را احصا کرده و به دقّت شمرده است » (5)

« وَ کُلُّهُمْ آتیهِ یَوْمَ القِیامَةِ فَرْداً »

« و همگى روز رستاخیز، تک و تنها نزد او حاضر میشوند » (6)

این آیات سه گانه میرسانند که در آسمانها موجودات زنده و عاقل که داراى تکلیف و رستاخیزند وجود دارند و چگونگى حشر آنان، بسان بشر در روز قیامت به صورت تنهایى انجام خواهد گرفت.

از میان روایات تنها به نقل یک روایت و ترجمۀ آن اکتفا میکنیم :

امیر مؤمنان (ع) دربارۀ ستارگان چنین میفرماید: « اِنَّ هذِهِ النُجومُ الّتى فِى السَّماءِ مَدائِنُ مِثْلَ المَدائِنُ الّتى فِى الاَرْضِ مَرْبُوطة کلُّ مَدینَة إلى عُمُد مِنْ نُور; این ستارگان شهرهایى مانند شهرهاى روى زمین هستند و هر شهرى با شهر دیگر، با ستونى از نور مربوط میباشد » (7)

سالار شهیدان حضرت حسین بن على (علیهم السلام) در دعا و نیایش خود به درگاه الهى چنین میگوید: « اَللّهُمَّ إنّى اَسْئَلُکَ بِکَلماتِکَ وَ مَعاقِدِ عِزّکَ وَ سُکّانِ سَماواتِک و أرْضِک...; پروردگارا! من به کلمات و سخنان و مراکز عزّت و ساکنان آسمانها و زمینت سوگند میدهم!... » این جمله بروشنى میرساند که آسمانها هم ساکنانى دارد ـ آن هم مقرّب درگاه الهى و پاکدامن ـ گرچه برخى از علماى اسلام این جمله را تفسیر به ملائکه کرده اند، ولى دلیلى بر این انحصار نداریم.1. کهکشان ما که در زبان عربى به آن «مجره» و در زبان توده مردم به آن راه مکّه و یا راه شیرى مى گویند، یکى از هزاران کهکشانى است که در عالم هستى وجود دارد و منظومۀ شمسى ما جزء ناچیزى از کهکشان است.
2. در تنظیم این قسمت از کتاب «دانستنیهاى جهان علم» نگارش آقاى احمد راد، صفحه 227، 229 استفاده شده است.
3
. سورۀ شورى، آیۀ 29
4. سورۀ مریم، آیۀ 93 ـ در زبان عربى لفظ «من» در موجود زنده و عاقل به کار مى رود; از این جهت در ترجمۀ آیه، این دو لفظ به جاى «من» گذارده شده.
5. سورۀ مریم، آیۀ 94
6. سورۀ مریم، آیۀ 95
7. سفینة البحار، مادّه نجم، جلد 2، صفحه 574; نزدیک به همین مضمون در مجمع البحرین، مادّه کوکب وارد شده است و به جاى عمد من نور، عمودین من نور ذکر شده است و ممکن است منظور از عمودین (دو ستون) همان دو قانون نیروى جاذبه و گریز از مرکز باشد. (مجمع البحرین، صفحه 122).:: منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی ::


[ جمعه 1396/09/17 ] [ 20:33 ] [ Cμ's : ]

:: Sunkeraid57.MihanBlog.com ::


[ Re-Designed by Rasoul.A ]
[ Special Thanks to Avazak ]
Suitable Resolution : 1920x1080Just a Cool Fun قدرت عمل اس ام اس راز نکته اسراآمیز موفقیت صرفا جهت لبخند :) چگونه فردی موفق باشیم Physics عارفانه شیمی موفق یکصد و پنجاه درس زندگی 100 ایمان دانستنی پ ن پ طنز! صد پیروز علم Just a Cool Fun! حدیث پیروزی یکصد نکته اسرارآمیز پیامک شگفت انگیز چطور به موفقیت دست پیدا کنیم؟ مناجات موفقیت فردی موفق نکته زندگی نکته اسرارآمیز فیزیک استاد مکارم شیرازی Chemistry شهادت دکتر شریعتی اسرارآمیز ترول نهج البلاغه آینده یکصد نکته اسرارآمیز موفقیت برد اسرار No Offense ترول! سر دکتر علی شریعتی


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو